Usavršavanje u području javne nabave održano u ŽK Sisak

Vrijeme održavanja: 31.05.2017.

Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, organizirala je jednodnevnu radionicu Dokumentacija o nabavi, otvoreni postupak javne nabave i postupanje od zaprimanja ponuda do izvršenja ugovora, u srijedu, 31. svibnja, u ŽK Sisak.

Radionica je dio programa redovitog usavršavanja u području sustava javne nabave, u sukladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), a odobrila ju je Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Namijenjena je bila sudionicima u postupcima javne nabave - gospodarskim subjektima, ponuditeljima i naručiteljima.

Dokumentacija o nabavi novi je termin u Zakonu o javnoj nabavi, a odnosi se na dosadašnju dokumentaciju za nadmetanje. Govorilo se o sadržaju dokumentacije o nabavi, predradnjama koje je potrebno obaviti prije pokretanja postupka javne nabave, a posebno se govorilo o tehničkim specifikacijama, troškovniku, osnovama za isključenje te kriterijima za odabir gospodarskih subjekata, komunikaciji između naručitelja i gospodarskih subjekta, rokovima za dostavu ponude, uvjetima sposobnosti gospodarskog subjekta, oslanjanju na sposobnost drugih subjekata te podugovaranju u postupcima javne nabave.

Na radionici su polaznici upoznati s ESPD-obrascem, postupkom njegova popunjavanja, potpisa, popratnim dokumentima koji se prilažu te provjeravanju podataka u ESPD-u. Istaknuto je da bi naručitelj u dokumentaciji o nabavi trebao dati gospodarskim subjektima informacije i upute o načinu popunjavanja ESPD-obrasca, o tome koji se dijelovi ESPD-a obavezno popunjavaju, što se popunjava u slučaju postojanja podugovaratelja i korištenja resursa drugih gospodarskih subjekata, a posebne upute moraju postojati za gospodarske subjekte koji nemaju sjedište u RH te osobe koje nisu državljani RH.

Jedini je kriterij odabira u postupcima javne nabave ekonomski najpovoljnija ponuda, tj. ponuda koja najbolje zadovoljava potrebe naručitelja za nabavom visokokvalitetnih roba, radova ili usluga koje su najbolje prilagođene njegovim potrebama. Kriterije za odabir naručitelj mora definirati unaprijed i potencijalni ponuditelji moraju s njima biti upoznati.

Javna nabava_2.jpg
Posljednja tema na radionici bio je ugovor o javnoj nabavi. Govorilo se o rokovima sklapanja ugovora, registru ugovora o javnoj nabavi koji vodi naručitelj, kontroli izvršenja ugovora te izmjenama i raskidu ugovora o javnoj nabavi.

Voditelji radionice bili su stručnjaci Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Zoran Vuić i Antun Tomljanović. Radionica je organizirana na temelju Sporazuma o poslovnoj suradnji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u provedbi izobrazbe u području sustava javne nabave. Svakom je polazniku Ministarstvo izdalo potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Kontakti

  • Senada Prpić viša stručna suradnica Tel: +385 44 524 114 Email: sprpic@hgk.hr