O Uredu HGK za PPDS Knin


Osnivanje Ureda HGK za područja posebne državne skrbi nastavak je djelovanja Hrvatske gospodarske komore na područjima posebne državne skrbi koje je počelo odmah nakon Domovinskog rata, kada je u listopadu 1995. osnovan tadašnji Područni ured Knin u sastavu Županijske komore Zadar, čime je Hrvatska gospodarska komora bila jedna od prvih institucija koje su počele raditi na do tada okupiranom području, a s glavnim ciljem aktiviranja gospodarskih odnosa, a time i razvojem do tada okupiranih krajeva.

  • Listopad 1995. - početak rada Područnog ureda HGK u Kninu u sastavu Županijske komore Zadar
  • Lipanj 1997. - prelazak Područnog ureda HGK Knin u sastav Županijske komore Šibenik u skladu s promjenama županijskih granica
  • Travanj 2003. - prerastanje Područnog ureda Županijske komore Šibenik u Ured HGK za područja posebne državne skrbi sa sjedištem u Kninu
  • Srpanj 2006. - otvaranje Ureda HKG za PPDS u novosagrađenom prostoru

U okviru procesa razvitka područja od posebne državne skrbi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je odluku o osnivanju Ureda Hrvatske gospodarske komore za područja posebne državne skrbi sa sjedištem u Kninu, temeljeći svoju odluku na potrebi za jednom takvom institucijom sa svrhom razvoja, a potom i integriranja gospodarstva ovog područja u Hrvatske, europske i svjetske gospodarske tokove. Svi predviđeni zadaci imaju za cilj stvaranje poslovnog okruženja koje će omogućiti dinamičan razvoj i konkurentnost kao bitne pretpostavke razvoja.

Ured HGK za PPDS Knin 18. studenog 2008. godine uveo je Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009 s ciljem promicanja, zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa članica pred pravnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

Aktivnosti Ureda:

  • organizacija gospodarskih susreta, prezentacija i promidžbe
  • pomoć gospodarskim subjektima u radu
  • organiziranje raznih seminara, edukacija i radionica
  • suradnja sa međunarodnim institucijama
  • organiziranje sajmova

Ured HGK za područja posebne državne skrbi u Kninu kontinuirano radi na utvrđivanju stanja, potencijala i ograničenja razvoja ovog područja.
Poslovna aktivnost Ureda je da na jednom mjestu povezuje sve relevantne čimbenike potrebne za razvoj područja posebne državne skrbi: od Ministarstava i ureda državnih institucija (HBOR, HAMAG, Fondovi…), pa do potpornih institucija (HOK, Centri za poduzetništvo…). Osim kao mjesto preko kojeg se ostvaruju kontakti sa svim navedenim institucijama potrebnim za rad i razvoj gospodarstva, u Uredu se provode i sve aktivnosti potrebne trgovačkim društvima kao i fizičkim osobama pri njihovom gospodarskom razvoju u okviru djelovanja HGK. U okviru aktivnosti Ureda je i izrada razvojnih strategija, projekata i dokumenata.

Ured HGK za područja posebne državne skrbi  Knin nalazi se u starom dijelu grada Knina na glavnoj gradskoj prometnici. U potpuno opremljenom objektu bruto površine oko 550 m 2 na tri etaže, nalazi se pet ureda, sala za sastanke, konferencijska dvorana, poslovni prostor te sve pomoćne prostorije potrebne za rad. U Uredu su zaposlena tri djelatnika: voditelj, stručni suradnik i administrativni tajnik.