Objavljeno: 25. 08. 2016. , Ažurirano: 03. 08. 2018.


Apeliramo na hrvatske tvrtke da obrasce za "besplatno" uvrštavanje u poslovne adresare i dodjelu poslovnih brojeva u cijelosti pažljivo prouče prije eventualnog potpisivanja i ovjere!

Hrvatska gospodarska komora, potaknuta pozivima poduzetnika kojima učestalo pristižu ponude za uvrštavanje njihovih podataka u različite međunarodne, ali i domaće adresare, upozorava na veliki oprez pri davanju podataka i pažljivo čitanje onoga što se nudi, pa i onoga što piše najsitnijim slovima. 

Više se članica obratilo HGK nakon što su primile dopis kojim se od njih traži da dostave određene podatke kako bi dobile tzv. European Business Number / EBN.

Riječ je o sličnom obrascu kao i za uvrštavanje u međunarodne poslovne adresare, a iako vizualno rješenje dopisa, naziv pošiljatelja, rok za podnošenje prijave i neki drugi elementi pružaju dojam da je riječ o službenom dopisu javnog tijela EU ili države članice, to je obična poslovna ponuda njemačkoga trgovačkog društva DAD GmbH. Napominjemo da EBN broj nije obvezan niti je potreban za poslovanje unutar EU, a ispunjavanjem traženih podataka i ovjerom obrasca sklapa se ugovorni odnos s njemačkom tvrtkom s obveznim trajanjem od tri godine i naplatom od po nekoliko stotina eura godišnje.

Ponovno apeliramo na hrvatske tvrtke da spomenute obrasce u cijelosti pažljivo prouče prije eventualnog potpisivanja i ovjere jer je riječ o usluzi koja je naplativa, što nije na prvi pogled vidljivo iz obrasca. 

HGK prenosi i obavijest Porezne uprave o obveznicima poreza na dodanu vrijednost u kojoj se izrijekom tvrdi da ne postoji obveza davanja (uz naknadu ili bez naknade) registracijskih podataka u svrhu prikupljanja i njihove obrade, bilo kojoj privatnoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja to zatraži od poreznih obveznika.

"Registracijski podaci obveznika poreza na dodanu vrijednost koji uključuju status valjanosti PDV  identifikacijskih brojeva za promet roba i usluga unutar EU, naziv poreznog obveznika i adresa poslovnog sjedišta nalaze se u bazi podataka Porezne uprave. Putem EU sustava za razmjenu informacija registracijski podaci obveznika poreza na dodanu vrijednost koji imaju dodijeljene PDV identifikacijske brojeve dostupni su na internetskom servisu Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr  (VIES On The Web), svim poreznim obveznicima PDV-a iz EU koji žele provjeriti registracijske podatke svojih poslovnih partnera iz Europske unije", navodi Porezna uprava. 

Na ponudu treba odgovoriti ako su poduzetniku jasni svi odnosi i obveze te ako su odlučili prihvatiti objavu podataka uz plaćanje navedene cijene.

Spomenute je ugovore (tehnički) vrlo teško ili gotovo nemoguće retroaktivno otkazati. 

U posljednje vrijeme, suglasnost za objavu podataka od poduzetnika se traži i telefonski. Savjetujemo poduzetnicima da prilikom telefonskoga kontakta ne daju nikakvu izjavu koja bi se mogla protumačiti kao potvrda ili pristanak, nego da se ograde od odgovora tako da ne pristaju ni na što dok ne dobiju pisanu ponudu koju će nakon toga proučiti te odlučiti hoće li je prihvatiti ili odbiti.

U gotovo svim ovakvim slučajevima pokazalo se da su poduzetnici svojim potpisom ili usmenim pristankom preuzeli i financijske obveze, od kojih se neke protežu i na nekoliko narednih godina.

Ponuda za dodjelu European Business Numbera - već su unijeti podaci hrvatske tvrtke, a sitna slova (u okviru) otkrivaju da treba godinama plaćati stotine eura
Izvor: HGK