Vrijeme održavanja: 03.07.2016.

Hrvatska gospodarska komora dobila je javnu ovlast provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Objavljeno: 01. 06. 2016. , Ažurirano: 05. 04. 2017.

Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) Hrvatska gospodarska komora dobila je javnu ovlast provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.
Provođenje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina propisano je člancima 29. i 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, te Pravilnikom  o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13) koji propisuje program stručnog ispita i Pravilnikom o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10,26/17) koji regulira provođenje stručnog ispita.

Kako je u Narodnim novinama broj 99 od 31. srpnja 2013. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina, a u Narodnim novinama broj 115. od 13.9.2013. Ispravak navedenog Pravilnika , od listopada 2013. godine kandidati koji pristupe polaganju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina ispitivat će se po programu stručnog ispita koji je propisao novi Pravilnik. Ovim Pravilnikom propisano je da pravne izvore za polaganje stručnoga ispita čine i sve izmjene i dopune propisa iz svih ispitnih predmeta iz Programa stručnog ispita iz Pravilnika, kao i svi novi propisi iz područja iz kojih se polaže stručni ispit doneseni nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika
Da bi kandidat pristupio stručnom ispitu ne treba polaziti pripremni seminar već se može samostalno pripremiti za polaganje ispita.
Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stručnog ispita Hrvatska gospodarska komora izdala je Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:
- SSS – najmanje završena srednja škola (dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi)
­- prijava za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
­- dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita (dostavljena kopija uplatnice za ispit u iznosu od 1.100,00 kuna, odnosno 220,00 kuna po popravnom ispitu

Troškovi polaganja stručnog ispita
Troškovi polaganja stručnog ispita snosi kandidat i to:
­- Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti iznos od 1.100,00  kuna
- Kandidat koji pristupa popravnom ispitu plaća iznos od 220,00 kuna po predmetu
Po položenom stručnom ispitu Hrvatska gospodarska komora će kandidatu izdati Potvrdu o položenom stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Na ispit kandidat treba obavezno ponijeti slijedeće dokumente:
1. osobnu iskaznicu
2. potvrdu o uplati naknade za ispit

Stručni ispit provodi HGK prema programu stručnog ispita.
Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela a polaže se pred Ispitnom komisijom.

Pismeni dio ispita traje maksimalno 2 sata. Kandidati koji na pismenom dijelu ispita postignu najmanje 60% od ukupnog broja bodova, mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio stručnog ispita sastoji se od 5 ispitnih predmeta, a kandidat ih polaže pred Ispitnom komisijom koju čine predsjednik i četiri člana. Da bi kandidat položio ispit mora iz svih pet predmeta dobiti ocjenu zadovoljio.

Popravni ispit
Kandidat koji na usmenom dijelu stručnog ispita ne položi jedan ili dva predmeta, može polagati popravni ispit iz tih predmeta. Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od trideset dana niti duži od stoosamdeset dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

Pad ispita
Kandidat nije položio stručni ispit ako ne položi tri ili više predmeta, te ponovo polaže  stručni ispiti (pismeno i usmeno).
Kandidat može odustati od  polaganja stručnog ispita o čemu je dužan obavijestiti Hrvatsku gospodarsku komoru (Sektor za trgovinu, Zagreb, Rooseveltov trg 2) pisanim podneskom, najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje.

ISPITNI ROKOVI

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE

REZULTATI ISPITA

PROGRAM STRUČNOG ISPITA

KATALOG ISPITNIH PITANJA ZA STRUČNI ISPIT

UPIS U IMENIK AGENATA

UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA AGENTA