Izvor: Shutterstock

Udruženje drvno-prerađivačke industrije okuplja članice koje se bave preradom drva odnosno proizvodnjom piljene građe, furnira i furnirskih ploča, ploča od usitnjenog drva, parketa, podnih i zidnih obloga, građevinskih elemenata, montažnih kuća, drvene ambalaže, namještaja, drugih proizvoda od drva, pluta i pletarskih materijala, impregniranog drveta za razne potrebe te brojnih galanterijskih proizvoda.

Drvno-prerađivačka industrija bilježi iznimno dobre rezultate, poput rasta ukupnih prihoda i rasta prodaje u inozemstvu. O dobroj potražnji za hrvatskim proizvodima od drva svjedoči podatak da je u 2021. godini ostvaren izvoz proizvoda od drva i namještaja u vrijednosti od 1,3 milijarde EUR, što je porast od čak 26% u odnosu na 2020. godinu. Ova industrija ostvaruje udio od 8 % vrijednosti u ukupnom hrvatskom izvozu, što ju svrstava u red strateških industrijskih grana.

Kroz rad Udruženja drvno-prerađivačke industrije zagovaraju se interesi članova HGK pred tijelima zakonodavne i izvršne vlasti, razvija suradnja i dijalog s resornim ministarstvom te Hrvatskim šumama d.o.o. te pruža podrška članovima Udruženja u korištenju poticaja iz EU fondova, prvenstveno u vidu energetske učinkovitosti i razvoja industrije 4.0.

Radom Udruženja rukovodi izabrani predsjednik Udruženja i 24 člana Vijeća.

Predsjednik Udruženja za razdbolje 2022. - 2026. je Filip Galeković, PPS Galeković d.o.o.

Članovi Vijeća Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK za razdoblje 2022. - 2026.:

 • PPS Galeković d.o.o. (Filip Galeković, predsjednik Udruženja),
 • DI Klana d.d. (Miladin Marković, zamjenik predsjednika Udruženja),
 • DIR-Drvna industrija Rubinić d.o.o. (Tomislav Rubinić),
 • Drvoproizvod d.o.o. (Igor-Josip Leščić),
 • Drvni centar Glina d.o.o. (Elmor Baraković),
 • Pilana Krasno d.o.o. (Ivica Katalinić),
 • Ante Mijić-Quercus d.o.o. (Antonio Crnojević),
 • FI.-MA. d.o.o. (Filip Kolar),
 • Drvenjača d.d. (Branko Liker),
 • Kircek d.o.o. (Silvio Gotić),
 • Šišarka d.o.o. (Ivan Ćošković),
 • Slavonija DI d.o.o. (Martina Ravlić),
 • Mundus Viridis d.o.o. (Ivić Pašalić),
 • DIN d.o.o. (Elvio Florian),
 • Ravna d.o.o. (Krešimir Akrap),
 • Parketi Arambašić d.o.o. (Petar Arambašić),
 • Zlatko-Commerce d.o.o. (Milan Dumenčić),
 • Košćal d.o.o. (Marko Košćal),
 • Ciprijanović d.o.o. (Andrija Gotovac),
 • Drvo Galeković d.o.o. (Mladen Galeković),
 • Spin Valis d.d. (Zdravko Jelčić),
 • Prostoria d.o.o. (Tomislav Knezović),
 • Contorte d.o.o. (Hrvoje Vampovac),
 • Prima Commerce d.o.o. (Renato Radić) i
 • Luce Produkt d.o.o. (Slaven Andrić).

 Filip Galeković HGK.jpg

Filip Galeković, predsjednik Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK; Izvor: HGK.