Udruženje investicijskih fondova HGK osnovano je pod nazivom Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima 2004. godine sa ciljem promicanja i zaštite interesa fondovske industrije te razvoja i unaprijeđenja hrvatskog tržišta kapitala te financijskog tržišta u cjelini.

Članice Udruženja su sva društva za upravljanje investicijskim fondovima. Do osnutka Udruženja, članice su djelovale kroz Grupaciju društava za upravljanje investicijskim fondovima, a u okviru Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK.

Udruženje uspješno surađuje sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i drugim relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnim za poslovanje članica. Udruženje je aktivno i na EU razini budući da od 2014. sudjeluje u radu Europskog udruženja upravljanja fondovima i imovinom (EFAMA), a je od lipnja 2016. godine Udruženje je punopravni član EFAMA-e.

Predsjednik Udruženja: Hrvoje Krstulović, predsjednik Uprave, ZB Invest d.o.o.

Zamjenik predsjednika Udruženja: Dragana Resan, voditelj Middle Office, Prosperus–Invest d.o.o.

Poslovni tajnik Udruženja: Vanja Dominović, pomoćnica direktora, HGK-Sektor za financijske institucije i ekonomske analize

Udruženje je u prosincu 2004. godine donijelo Kodeks poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima u cilju promicanja razvoja i podizanja opće razine poslovanja, profesionalnog odnosa i stručnog obavljanja poslova upravljanja društvima za upravljanje investicijskim fondovima po ekonomskim načelima i pravilima struke a u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom te radi osiguravanja kvalitetne zaštite i ponašanja na tržištu. U srpnju 2009. godine  Kodeks je dopunjen. U tijeku su izmjene i dopune Kodeksa u cilju usklađivanja  s novom regulativom, posebice zbog promjena u dijelu koji se odnosi na bivše novčane investicijske fondove.

Udruženje dodjeljuje godišnje nagrade za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u prethodnoj godini prema Kriterijima koji se mogu preuzeti  ovdje

Od 2015. godine Udruženje, povodom  Svjetskog dana investicijskih fondova koji se obilježava 19. travnja, organizira različita edukativno-informativan događanja u cilju popularizacije i približavanja investicijskih fondova građanima i gospodarstvenicima. 

Udruženje je izdalo prigodnu brošuru s osnovnim informacijama o investicijskim fondovima koji se može preuzeti ovdje.

Središnje događanje je na Cvjetnom trgu u Zagrebu, a pored toga, ostale aktivnosti u okviru manifestacije su dodjela nagrada Udruženja „Top of the Funds“ te predavanja na fakultetima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu. Udruženje sudjeluje i u drugim aktivnostima u organizaciji HGK, koje su usmjerene ka podizanju financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj, posebice mladih.

Svjetski dan investicijskih fondova 2015

Svjetski dan investicijskih fondova 2016    Top of the Funds 2016

Svjetski dan investicijskih fondova 2017   Top of the Funds 2017

Svjetski dan investicijskih fondova 2018   Top of the Funds 2018

Svjetski dan investicijskih fondova 2019   Top of the Funds 2019

                                                                        Top of the Funds 2020