U ŽK Zadar Europska poduzetnička mreža (EEN) predstavila svoje usluge poduzetnicima

Vrijeme održavanja: 12.12.2016.

U okviru otvaranja izložbe „Naši mali gušti“ 12. prosinca, u ŽK Zadar održana je prezentacija usluga koje Eurospka poduzetnička mreža nudi poduzetnicima. Prezentaciju je vodio Igor Bobek, viši stručni suradnik iz Odjela za EEN i EU programe i fondove potpore za mala i srednja poduzeća.

Sudionici prezentacije, uglavnom predstavnici mikro i malih poduzetnika stekli su uvid u veliki raspon usluga koje su im na raspolaganju u okviru EEN-a. Hrvatska gospodarska komora kroz EEN poduzetnicima bez naknade nudi brojne usluge na polju međunarodne suradnje (baze poslovne suradnje, B2B susrete, poslovne delegacije), savjetovanja (o zakonima i standardima EU, o istraživanju tržišta, IPR savjeti i sl.) ili potpore inovacijama (pristup financiranju i fondovima, usluge inovacijskog managementa, transfer tehnologije i dr.).

Sudionicima su prezentirani i konkretni primjeri suradnje domaćih i inozemnih gospodarstvenika.

Kontakti

  • Dinko Basioli Viši stručni suradnik Tel: +385 23 643 191 Email: dbasioli@hgk.hr