Vrijeme održavanja: 13.09.2019.

Objavljeno: 14. 09. 2019. , Ažurirano: 16. 09. 2019.

U HGK – Županijskoj komori Virovitica, u petak, 13. rujna, održana je edukacija o upisu u Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika središnja je elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Uspostava Registra predviđena je novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a operativno ga vodi Financijska agencija (FINA).

Obveznici upisa u Registar jesu trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije te ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Za trgovačka društva i podružnice stranih trgovačkih društava obveza upisa podataka u Registar započela je 3. lipnja, a rok je za ispunjenje obveze 31. prosinca ove godine.

Upis podataka u Registar bez naknade moguć je putem web-aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat ili korištenjem za to predviđenih obrazaca u poslovnicama Fine.

Svrha uspostavljanja Registra jest potreba za točnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasniku, jačanje transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu, kako bi se spriječila zlouporaba pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela, uključujući i porezne prijevare, te za financiranje terorizma.

Edukacija je održana putem multimedijskog sustava Ministarstva financija, a sudionici su dobili informacije o obvezama unosa podataka o stvarnim vlasnicima te pravilnom načinu njihova unosa.

Više informacija o Registru dostupno je ovdje