Vrijeme održavanja: 14.02.2020.

Objavljeno: 18. 02. 2020. , Ažurirano: 18. 02. 2020.

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HGK – Županijskom komorom Sisak 14. veljače u ŽK Sisak organiziralo edukaciju za ekološke poljoprivredne proizvođače u okviru Mjere 11 – Ekološki uzgoj 2020.

Cilj je Mjere 11 iz Programa ruralnog razvoja RH potaknuti nove poljoprivrednike da se uključe u ovaj sustav ekološke proizvodnje, a aktivne poljoprivrednike koji već jesu u sustavu ekološke proizvodnje potaknuti da nastave s aktivnostima kako bi se povećale površine pod ekološkom proizvodnjom.

Ekološka je proizvodnja sveobuhvatan sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša i klime, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodne standarde koji su u skladu s potražnjom sve većeg broja potrošača.

Ekološki uzgoj pridonosi zdravlju ljudi i dobrobiti životinja. Prihvaćanjem propisanih praksi i metoda uzgoja, koje nadilaze polaznu osnovu (poznatu pod nazivom „baseline“), poljoprivredniku se plaćaju povećani troškovi ili izgubljeni prihod u usporedbi s uobičajenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi korisnici M11 su aktivni poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika u skladu sa Zakonom o poljoprivredi. Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva: oranice (ratarske kulture, aromatično i ljekovito bilje), povrće, višegodišnji nasadi (vinograd, voćnjak ili maslinik), trajni travnjaci (livada, pašnjak ili krški pašnjak).

Radionici su prisustvovali nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su pri prijavi na spomenutu mjeru preuzeli obvezu pohađanja izobrazbe u trajanju od 6 školskih sati.