U ŽK Rijeka održana radionica Sedam koraka do kredita

Vrijeme održavanja: 12.04.2017.   /   Rok prijave: 11.04.2017.
U srijedu, 12. travnja, u organizaciji HGK – Županijske komore Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, održana je besplatna radionica za novoosnovane tvrtke, mikro-poduzetnike i poduzetnike početnike.

Radionica je bila namijenjena novoosnovanim tvrtkama, mikro-poduzetnicima i početnicima, posebice onima koji namjeravaju koristiti poticaje i kreditna sredstva za financiranje ulaganja u pokretanje samostalnog poslovanja. Cilj je bio upoznati sudionike s procesom traženja i odobravanja kredita, s procesom analize kreditnog zahtjeva i odlučivanja o odobrenju kredita te s kontrolom otplate dugoročnih obveza.

Predavačica Vesna Bartolović Stančić, voditeljica HBOR-ova područnog ureda za Primorje i Gorski kotar, upoznala je sudionike s HBOR-ovim djelatnostima i aktivnostima čija je osnovna zadaća potpora hrvatskom gospodarstvu putem financiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva, financiranja infrastrukture, poticanja izvoza i potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva.

Istaknuto je da je kreditiranje malih poduzetnika proces pregovaranja za koji se treba dobro pripremiti i osigurati prihvatljive uvjete financiranja.

Sudionicima su prikazani i objašnjeni najvažniji koraci do korištenja kredita, poput dokumentacije koja se prilaže uz kreditni zahtjev, načina procjene kreditne sposobnosti poduzetnika, načina pregovaranja s bankom o kreditu te važnosti suradnje s bankom u procesu otplate dugoročne obveze.

Ovom radionicom su sudionici upoznati:

  • gdje i kome se obratiti za pokretanje zahtjeva za kreditom,
  • najvažnijim uvjetima za pokretanje procesa,
  • načinom rješavanja problema ako do njih dođe tijekom trajanja obrade kreditnog zahtjeva.

Završno, Bartolović Stančić je sudionike informirala o HBOR-ovim programima kreditiranja, a posebice s programom kreditiranja poduzetnika početnika, programom kreditiranja poduzetništva mladih i programom kreditiranja ženskog poduzetništva.

Kontakti

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr