Vrijeme održavanja: 20.09.2016.

Praktične aspekte rješavanja sporova arbitražom i mirenjem okupljenima su predstavili tajnica Centra za mirenje pri HGK Mirjana Košec, predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK prof. dr. sc. Mihajlo Dika te tajnica Stalnog arbitražnog sudišta pri HG

U Županijskoj komori Pula, u utorak, 20. rujna,  održan je skup „Rješavanje poslovnih sporova mirenjem i arbitražom“ koji je bio namijenjen gospodarstvenicima i svima koji su zainteresirani za rješavanje sporova mirenjem i arbitražom.

Praktične aspekte rješavanja sporova arbitražom i mirenjem okupljenima su predstavili tajnica Centra za mirenje pri HGK Mirjana Košec, predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK prof. dr. sc. Mihajlo Dika te tajnica Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK Andreja Čavlina.

Cilj održanog skupa bio je gospodarstvenicima predstaviti navedenu uslugu HGK koja se sastoji od organizacije mirnog rješavanja poslovnih sporova u kojima jedan ili više izmiritelja na nezavisan i nepristran način pomažu strankama da postignu nagodbu u brzom, jeftinom i tajnom postupku.

U Županijskoj komori Pula tako djeluje regionalni Centar za mirenje, dok pri HGK  djeluje Stalno arbitražno sudište putem kojeg se rješava trgovačke sporove poduzetnika u roku od 3 do 6 mjeseci. Time HGK omogućava učinkovito izvansudsko rješavanje domaćih i međunarodnih poslovnih sporova.

"Arbitraža je suđenje i završava pravorijekom koja je po svom učinku izjednačena s pravomoćnom sudskom presudom. Kako se može pomoći gospodarskim subjektima preko arbitraže? Na isti način kao u sudskom postupku samo mnogo brže, često i kvalitetnije. U okviru Hrvatske gospodarske komore postoji Centar za mirenje ali postoji i Stalno arbitražno sudište kao institucija koja organizira osnivanje pojedinih arbitražnih sudova te na taj način omogućava strankama da riješe svoje međusobne sporove" ,  kazao je prof. dr. sc. Mihajlo Dika te je istaknuo i neke od ostalih prednosti mirenja poput povjerljivosti, fleksibilnosti i neformalnosti postupka, uključivanja u odnos neutralnih trećih osoba – izmiritelja te razmatranje ne isključivo pravne već i poslovne dimenzije spora.