Objavljeno: 22. 03. 2020. , Ažurirano: 08. 05. 2020.

NOVO! Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera uključeni u Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj 2020. godine, uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29. veljače 2020. te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Potpora će se odobravati za travanj i svibanj za zahtjeve zaprimljene do 15. svibnja 2020. godine.

Više informacija o uvjetima i načinu podnošenja zahtjeva možete pronaći na: https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/sezonske-djelatnosti/


Hrvatski zavod za zapošljavanje produljio je rok za predaju zahtjeva za mjesec ožujak 2020. za dodjelu "Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)".

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 07. travnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 07. svibnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.

https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/

Od petka 17. travnja aktivna je on-line aplikacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) koja olakšava predaju zahtjeva novim korisnicima, a od danas je aktivna i funkcionalnost koja omogućuje dostavu podataka i obaveznih dopuna već postojećim korisnicima.

Predaja novih zahtjeva sada je moguća isključivo putem apliokacije, kao i predaja obaveznih dopuna i podataka već postojećih zahtjeva što uključuje i dostavu dokaza o isplati plaća radnicima za koje je ostvarena potpora, te dopune broja radnika za koje je tražena potpora u slučajevima kada je radnik ponovno vraćen u radni odnos.

SAZNAJTE VIŠE

1. KOJE TVRTKE MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA?

Tvrtke iz sektora:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020. uključeni su mjere Potpora (osnovali tvrtku do 29.02.2020.).

Potpora se ne odobrava za suvlasnike s više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi.

U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće tvrtki kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

2. KOJI JE CILJ POTPORE?

Cilj je potpore očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i/ili očuvanje radnih mjesta kod tvrtki kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

3. KOLIKO TRAJE POTPORA?

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) može se koristiti za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca.

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 7. travnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. travnja do 7. svibnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.

   

4. KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA?

Ako ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro-račun tvrtke kako slijedi:

iznos od 3.250,00 kuna za mjesec ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu,

odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

- iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom

vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenur.)

Napomena:

Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:

- iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku

- iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku

5. IMAJU LI PRAVO NA POTPORU TVRTKE KOJE SU OTPUŠTALE RADNIKE?

Potporu za očuvanje radnih mjesta mogu dobiti i tvrtke koje su otpustile dio radnika.

Potpora se ne može odobriti ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore, i to ako je postotak otpuštanja zaposlenih veći od:

 • 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • 20 posto – mala poduzeća
 • 15 posto – srednja poduzeća
 • 10 posto – velika poduzeća

U to se ne ubraja istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. potpora se ne može odobriti, osim kad se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Poslodavci koji su tijekom mjeseca ožujka (od 01.03. do 01.04.2020.g.) otpustili radnike mogu koristiti ovu mjeru isključivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.

-Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 07. travnja 2020., a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.

- Ne odnosi se na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

6. KOJE SU OBVEZE TVRTKI KOJE ĆE KORISTITI MJERU POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA?

Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu pojedinog radnika s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. 

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu. 

Dokaz o isplati plaće poslodavac treba dostaviti najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. 

Za zahtjeve koji su predani nakon 7. travnja nije moguće predati dokaz o isplati plaća za ožujak, tj. ako nije predan zahtjev za ožujak dokaz o ispalti plaće za travanj biti će moguće predati u svibnju.

Ako poslodavac ne preda dokaz o isplati plaće za ožujak neće mu biti isplaćena potpora za travanj i svibanj.

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće, dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće za ožujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati plaće za travanj do 5. u mjesecu itd. 

Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili plaću u ožujku i JOPPD broj obrasca na kojem ste prijavili radnike za koje ste tražili potporu. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca - označite "nisam obveznik predaje JOPPD obrasca".

Dokaz o isplati plaće se ne može predati putem e-maila.

Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb "Dokaz za {mjesec za koji predajete dokaz}" vidljiv uz zahtjev za koji predajete dokaz.

Ako ste isplatili plaću u dva navrata tijekom mjeseca i želite predati dokaz o isplati plaće (imate 2 JOPPD broja za ožujak), potrebno je u prvom slanju poslati JOPPD broj  i popis radnika kojima ste isplatitli plaću, u drugom slanju upišite drugi JOPPD broj i ponovite popis radnika.

Izvorni JOPPD obrazac se ne unosi. S njega morate prepisati oznaku izvješća Obrasca JOPPD u kojem je iskazana isplata plaće te popis radnika u skraćenom obliku - Ime, prezime i OIB. Sve druge podatke aplikacija će dohvatiti sama.

pr.png

7. MOGU LI POTPORU DOBITI TVRTKE KOJE VEĆ KORISTE AKTIVNE MJERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ?

Tvrtke koje za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ – Aktivne mjere politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak – trošak plaće, ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, no poduzetnik MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom ugovoru i koristiti mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta.

U slučaju donošenja takve odluke, tvrtka istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavlja u preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavila u mirovanje, no samo ako to ima regulirano Aneksom ugovora.

8. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA?

Broj radnika popunjavate na dva mjesta. 

Jednom u zahtjevu https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Drugi put u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.

9. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?

Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju. 

Obrazac zahtjeva možete pronaći na poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#documentTabs a za Vas smo kao pomoć pripremili i primjer kako ga ispuniti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Uz zahtjev je potrebno predati još i sljedeću obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 10 za dodatnu dokumentaciju):

Obrazac – Zahtjev potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID-19), ako imate takve radnike (pogledajte odgovor pod točkom 7) https://mjera-orm.hzz.hr/media/cmclzg3s/hzz-popis-radnika-po-mjerama-apz-200320.xlsx

Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/3kqpfek5/hzz-izjava-o-tocnosti-podataka-i-razloga-za-koristenje-potpora.docx

10. TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU?

 • Da, ako se prijavljujete zato što ste ostvarili pad prometa, bit će potrebno predati i dokaz o tome tako da dostavite tablični pregled pada prihoda. Ovo se odnosi SAMO za tvrtku koja se prijavljuje zbog poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti.

Tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine odnosi se samo na tvrtke koje su navele da je razlog prijave za dodjelu potpore pad prihoda.

 • Ako tvrtka podnese zahtjev u travnju, tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje siječanj – ožujak, i to za 2019/2020. godinu, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Za Vas smo pripremili primjer njegova popunjavanja Pregled prihoda 2019-2020.xlsx

Tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Civilnog stožera, zahtjev podnose u ožujku i ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (siječanj – ožujak). 

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavi repromaterijala i sirovina i drugo.
 • Dodatno, za tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Stožera civilne zaštite traži se i odluka. Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke ako se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Stožera civilne zaštite na razini RH (od 19. 3. 2020.) nije potrebno dostavljati! 

11. KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU? 

Zahtjev je potrebno predati Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zahtjev se predaje: 

 • online, što će biti omogućeno od 23. 3. 2020. – Predaja zahtjeva

12. KADA MOGU OČEKIVATI ISPLATU SREDSTAVA AKO MI ZAHTJEV BUDE ODOBREN?

Sredstva će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti solventnost tvrtke (drugim riječima, ako će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće moći biti isplaćena). 

13. MOGU LI POSLODAVCI KOJI SU PRIMILI NAKNADU ZA ZAPOSLENIKE ZA OŽUJAK 2020. TE ISTE ZAPOSLENIKE OTPUSTITI SA 1. TRAVNJA 2020. GODINE BEZ PLAĆNJA PENALA I OBVEZE POVRATA NAKNADE KOJU SU PRIMILI ZA OŽUJAK 2020?

Mogu, za navedeno nema sankcija, no Zavod prije isplate sredstava koje je u obvezi isplatiti do 15. u tekućem mjesecu za prethodni izvršiti kontrolu o osiguranicima u sustavu mirovinskog osiguranja i solventnost poslovnog računa poslodavca. 

Zavod je u obvezi pozvati poslodavca te ga upozoriti na obvezu isplate plaće i dostave dokaza najkasnije do 5. u mjesecu kako bi se radnicima isplatila plaća za ožujak.

14. AKO TVRTKA IMA VIŠE DJELATNOSTI,  NEKE NE MOŽE OBAVLJATI ZBOG ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, KAKO PREDATI ZAHTJEV ZA POTPORU?

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

15. KAKO MOGU POSLATI DOPUNU POSLANOG OBRASCA?

Dopunu možete poslati slanjem novog zathjeva. Ako šaljete dopunu radnika, u tablicu Popis radnika za koje tražite potporu upišite samo dodatne radnike za koje tražite potporu.

16. ŠTO AKO MI SE NE DODIJELI POTPORA, AKO MOJ ZAHTJEV BUDE ODBIJEN?

Moći ćete uputiti prigovor. Prigovor se može uputiti na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.

Središnji ured obvezan je u roku od 10 dana odgovoriti na prigovor.

 

Prateći dokumenti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Pregled prihoda 2019-2020.xlsx