Izvor: HZZ

Potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta – Mjere za ožujak i travanj za vrlo mali broj djelatnosti


Objavljeno: 22. 03. 2020. , Ažurirano: 31. 03. 2022.


Mjere za ožujak i travanj za još manje djelatnosti


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 25. ožujka donijelo je odluku o donošenu mjera – Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za ožujak 2022. te Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022.

Potpore će moći ostvariti Poslodavci iz sektora:

  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD 79);
  • Prijevoz i skladištenje – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39)

te poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

U sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za ožujak 2022. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za ožujak 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore primljene od 1. ožujka do 31. ožujka 2022. godine.

Potporu za ožujak mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za ožujak uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za ožujak može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 28. veljače 2022. godine.

U sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za travanj 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 1. travnja do 30. travnja 2022. godine.

Potporu za travanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za travanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Potpora za travanj može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. ožujka 2022. godine.

Više informacija o mjeri za ožujak možete pronaći OVDJE.

Skraćenje radnog vremena i za mikropoduzetnike, ali do 50% skraćenja


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je proširilo Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu novim/starim mjerama: Potporom za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena i Potporama za zadržavanje radnih mjesta za siječanj i veljaču 2022 godine.

Novo u ovogodišnjoj mjeri Skraćivanje radnog vremena (SRV) jest da se odnosi na sve poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost, dok u ranijoj verziji nije bila omogućena mikropoduzetnicima. Mjera će se provoditi tijekom cijele 2022 godine.

Značajna je promjena i to da se može dodijeliti potpora za skraćivanje radnog vremena do najviše 50% radnih sati, dok je ranije bila omogućena i za 90% radnih sati, tako da su i maksimalni iznosi potpore po radniku do oko 2.000 kn.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan sa određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu. Ta se povezanost dokazuje ostvarenim padom prihoda/primitaka od najmanje 20% u svakom mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. godine navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdoblja mora dokazati i jedno od slijedećeg: pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora; privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova, privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata; nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Detaljno o novoj potpori naći ćete u dokumentu: Uvjeti i načini korištenja sredstva za provođenje mjera u 2022 godini.

Na webu HZZ-a možete pronaći više informacija o mjerama:

Primjena potpora ZRM nastavlja se za siječanj i veljaču 2022. na isti način kao što je to bilo za studeni i prosinac 2021. (uz dokazivanje pada prihoda na mjesečnoj razini, udio Covid-potvrda …) i samo za poslodavce iz nekoliko djelatnosti smanjenje gospodarske aktivnosti – prihvatljive djelatnosti:

  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
  • Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te njihova distribucija;
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
  • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
  • Prijevoz i skladištenje – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39);
  • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (djelatnost 56.30) - isključivo noćni klubovi, noćni barovi, disco klubovi i disco barovi;
  • 56.21 Djelatnosti cateringa – isključivo poslodavci koji većinu prihoda ostvaruju od cateringa u industriji događaja.

Za potpore ZRM za siječanj zahtjevi se primaju od 2. veljače 2022. godine do zaključno 24. veljače 2022. godine.

Potpora za siječanj može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, a potpora za veljaču može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

 

Produžuje se mjera za stalne sezonce i nakon kraja sezone


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je 29. rujna Odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini.

Izmjene se odnose na mjeru Stalni sezonac te na Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za rujan 2021.

U mjeri Stalni sezonac u dijelu koji je vezan uz korisnike, poslodavcima koji su koristili mjeru Stalni sezonac – COVID - 19 u trajanju od maksimalnih 6 mjeseci te poslodavcima koji su stalne sezonce zaposlili u radni odnos na sezonskim poslovima u sezoni 2020. godini i 2021. godini u trajanju kraćem od 6 mjeseci, omogućit će se po isteku mjere Stalni sezonac – COVID-19, odnosno po isteku radnog odnosa stalnog sezonca u sezoni 2020. godini ili 2021. godini, a koji je bio kraći od 6 mjeseci, i dalje korištenje mjere Stalni sezonac.

Naime, zbog utjecaja korona krize i epidemiološke situacije brojni poslodavci nisu bili u mogućnosti poslovati u punom opsegu tijekom cijele sezone. Stoga smatramo da je nužno omogućiti korištenje mjere poslodavcima za stalne sezonce zaposlene na sezonskim poslovima u 2021. godini u trajanju kraćem od 6 mjeseci.

Vezano uz izmjene Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za rujan 2021. u odjeljku Ciljane skupine poslodavaca dodaje se djelatnost Prijevoz i skladištenje - Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39) isključivo čarterske vožnje, izleti i druge povremene prijevozne usluge.

Detaljnije informacije uskoro će biti dostupne na: mjere.hr

Moguća isplata potpore blokiranim poslodavcima


Hrvatski zavod za zapošljavanje omogućio je isplatu sredstava iz mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) poslodavcima kojima su računi blokirani (nesolventni poslodavci) ako udovoljavaju svim ostalim kriterijima za dobivanje navedene mjere odnosno ako su primili Obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva.

Isplata navedenih sredstava može se odobriti samo ako poslodavac ima otvoren zaštićeni račun za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena. VIŠE...