Objavljeno: 22. 03. 2020. , Ažurirano: 30. 03. 2020.

1. KOJE TVRTKE MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA?

Tvrtke iz sektora:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Navedeni sektori i poslodavci ostvaruju  pravo na potporu ako je tvrtka registrirana duže od 6 (šest) mjeseci.

Mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće tvrtki kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

2. KOJI JE CILJ POTPORE?

Cilj je potpore očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i/ili očuvanje radnih mjesta kod tvrtki kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

3. KOLIKO TRAJE POTPORA?

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) može se koristiti za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca.

4. KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA?

Ako ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro-račun tvrtke kako slijedi:

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno* po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno* po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu

*razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite (u slučaju da netko nije radio cijeli mjesec npr.)

5. IMAJU LI PRAVO NA POTPORU TVRTKE KOJE SU OTPUŠTALE RADNIKE?

Potporu za očuvanje radnih mjesta mogu dobiti i tvrtke koje su otpustile dio radnika.

Potpora se ne može odobriti ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore, i to ako je postotak otpuštanja zaposlenih veći od:

 • 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • 20 posto – mala poduzeća
 • 15 posto – srednja poduzeća
 • 10 posto – velika poduzeća

U to se ne ubraja istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

6. KOJE SU OBVEZE TVRTKI KOJE ĆE KORISTITI MJERU POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA?

Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu pojedinog radnika s točnim datumom i razlogom otkaza.

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

7. MOGU LI POTPORU DOBITI TVRTKE KOJE VEĆ KORISTE AKTIVNE MJERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ?

Tvrtke koje za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ – Aktivne mjere politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak – trošak plaće, ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, no poduzetnik MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom ugovoru i koristiti mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta.

U slučaju donošenja takve odluke, tvrtka istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavlja u preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavila u mirovanje, no samo ako to ima regulirano Aneksom ugovora.

Tvrtke koje će koristiti potporu za očuvanje radnih mjesta ne smiju zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.

8. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA?

Broj radnika popunjavate na dva mjesta. 

Jednom u zahtjevu https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Drugi put u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.

9. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?

Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju. 

Obrazac zahtjeva možete pronaći na poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#documentTabs a za Vas smo kao pomoć pripremili i primjer kako ga ispuniti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Uz zahtjev je potrebno predati još i sljedeću obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 10 za dodatnu dokumentaciju):

Obrazac – Zahtjev potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID-19), ako imate takve radnike (pogledajte odgovor pod točkom 7) https://mjera-orm.hzz.hr/media/cmclzg3s/hzz-popis-radnika-po-mjerama-apz-200320.xlsx

Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/3kqpfek5/hzz-izjava-o-tocnosti-podataka-i-razloga-za-koristenje-potpora.docx

10. TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU?

 • Da, ako se prijavljujete zato što ste ostvarili pad prometa, bit će potrebno predati i dokaz o tome tako da dostavite tablični pregled pada prihoda. Ovo se odnosi SAMO za tvrtku koja se prijavljuje zbog poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti.

Tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine odnosi se samo na tvrtke koje su navele da je razlog prijave za dodjelu potpore pad prihoda.

 • Ako tvrtka podnese zahtjev u travnju, tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje siječanj – ožujak, i to za 2019/2020. godinu, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Za Vas smo pripremili primjer njegova popunjavanja Pregled prihoda 2019-2020.xlsx

Tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Civilnog stožera, zahtjev podnose u ožujku i ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (siječanj – ožujak). 

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavi repromaterijala i sirovina i drugo.
 • Dodatno, za tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Stožera civilne zaštite traži se i odluka. Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke ako se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Stožera civilne zaštite na razini RH (od 19. 3. 2020.) nije potrebno dostavljati! 

11. KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU? 

Zahtjev je potrebno predati Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zahtjev se predaje: 

 • online, što će biti omogućeno od 23. 3. 2020. – Predaja zahtjeva
 • elektroničkom poštom (e-mail) ili
 • nadležnoj službi Zavoda prema sjedištu tvrtke. 

12. KADA MOGU OČEKIVATI ISPLATU SREDSTAVA AKO MI ZAHTJEV BUDE ODOBREN?

Sredstva će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti solventnost tvrtke (drugim riječima, ako će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće moći biti isplaćena). 

13. ŠTO AKO MI SE NE DODIJELI POTPORA, AKO MOJ ZAHTJEV BUDE ODBIJEN?

Moći ćete uputiti prigovor. Prigovor se može uputiti na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.

Središnji ured obvezan je u roku od 10 dana odgovoriti na prigovor.

 

Prateći dokumenti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Pregled prihoda 2019-2020.xlsx