Objavljeno: 22. 03. 2020. , Ažurirano: 17. 12. 2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta - listopad-prosinac 2020.

Uvjeti:

 • [NOVO] Opcija usporedbe prihoda studeni 2020. (prosinac 2020.) vs. studeni 2019. (prosinac 2019.)
 • [NOVO] Poslodavci vezani uz poslodavce onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti
 • [NOVO] Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova
 • Poslodavci iz određenih sektora, svi poslodavci obuhvaćeni Odlukama Stožera ili odlukom epidemiologa
 • Mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost
 • Iznos potpore ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više), potpora od 2.000 do 4.000 kn po radniku
 • Usporedba prihoda kroz kumulativ travanj-rujan 2020. vs. travanj-rujan 2019.
 • Za radnike zaposlene zaključno s 30.10.2020.
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30. rujna 2020.

Mjera listopad-prosinac za zahtjeve za studeni i prosinac za poslodavce u prihvatljivim djelatnostima, mikropoduzetnike i povezane dobavljače kojima je poslovanje narušeno zbog COVID-19 okolnosti te za djelatnosti obuhvaćene Odlukama Stožera ili epidemiologa.

Pad prihoda od 40% i više, potpora od 2.000 do 4.000 kn po radniku, nadoknada fiksnih troškova putem Porezne uprave. Više...

VAŽNE informacije za korisnike mjere listopad-prosinac koji su predali zahtjev po starim uvjetima pročitajte ovdje.


Informacije za korisnike postojeće mjere listopad-prosinac – po čemu se razlikuje od mjere listopad-prosinac donesene 4. prosinca za studeni i prosinac.


Od 4. prosinca primaju se zahtjevi za mjeru listopad-prosinac po novim kriterijima koji uključuju potporu za studeni i prosinac.

U slučaju da poslodavac već ima podnesen zahtjev po kojem će biti isplaćen studeni i iznos potpore je isti ili veći, nije potrebno podnositi novi zahtjev za studeni temeljem onemogućenog rada Odlukom Stožera. Dakle, poslodavac samostalno procjenjuje koji uvjeti mjere su mu povoljniji te donosi odluku o predaji zahtjeva.

Za poslodavce koji su predali zahtjev za mjesec studeni po mjeri listopad-prosinac prije stupanja na snagu ovih izmjena, primjenjivat će se kriteriji mjere listopad-prosinac koji su za njega povoljniji.

Poslodavci kojima je zahtjev za mjesec studeni odbijen prije stupanja na snagu ovih izmjena mjere listopad-prosinac, imaju pravo podnijeti novi zahtjev/dopuniti zahtjev sukladno izmijenjenim kriterijima mjere listopad-prosinac.

1. Poslodavac je predao zahtjev listopad-prosinac

 • Donesena je pozitivna ocjena ili je zahtjev u obradi – kroz dopunu zahtjeva za studeni poslodavac može dostaviti dopunu tablice radnika za koje traži potporu:
  • proširenje ciljane skupine radnika odobrava se za direktore, prokuriste, članove uprave i sl.
  • za radnike zaposlene do 31. listopada (kroz dopunu zahtjeva za studeni), te za radnike zaoslene do 31. studenog kroz dopunu zahtjeva za prosinac.
 • Zahtjev je ocijenjen negativno - NOVI ZAHTJEV predaje se jedino U SLUČAJU KADA JE NOVI RAZLOG PREDAJE ZAHTJEVA (PRIMJER: ako je predan zahttjev razlogom pad gospodarske aktivnosti/prihoda ili ograničen rad Odlukom stožera civilne zaštite, a djelatnost spada u onemogućene Odlukom stožera u studenom i/ili prosincu). Ako poslodavcu nije onemogućen rad, ali je zahtjev za listopad ocijenjen negativno, a prema uvjetima za studeni i prosinac ispunjava uvjete za mjeru, poslodavac KROZ DOPUNU ZAHTJEVA predaje zahtjev za studeni s propisanom dokumentacijom.

2. Poslodavac koristi mjeru rujan-prosinac

 • Ako je zahtjev pozitivno ocijenjen ili u obradi. Ako poslodavac želi koristiti potporu po novim kriterijima mjere listopad-prosinac za studeni i prosinac, mora podnijeti novi zahtjev. Za podnesene zahtjeve vrijede uvjeti i kriteriji mjere RUJAN-PROSINAC
 • Ocijenjen negativno – poslodavac PREDAJE NOVI ZAHTJEV za mjeru listopad-prosinac. Ako je predao prigovor i isti se uvaži, a predao je zahtjev po mjeri listopad-prosinac, po mjeri rujan-prosinac odobrit će mu se mjeseci koji nisu obuhvaćeni novim zahtjevom.

Kako se ostvaruje pravo na nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova putem Porezne uprave ako je tvrtki onemogućen rad?


Poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Prema Odluci nadležne Porezne uprave poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti dodatni zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva te kriterije za dobivanje nadoknade propisala je Porezna uprava i objavila na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Porezna uprava zaprima zahtjeve do 15.02.2021., a isplaćena nadoknada je za prosinac 2020. godine.

Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Molimo poslodavce da sva pitanja vezana uz nadoknadu fiksnih troškova upućuju Poreznoj upravi.

Koje su razlike između mjere listopad-prosinac i izmjenjene mjere listopad-prosinac za zahtjeve studeni-prosinac?


Ključne razlike su prikazane u tablici:

 

Izvorna potpora listopad-prosinac

Izmjene listopad-prosinac

Kriterij pada prihoda u usporednom razdoblju

40% i više

40% i više

Usporedno razdoblje

Zbirno travanj-rujan 2020. i usporedno travanj-rujan 2019. ili ako poslodavac izabere prethodni mjesec 2020. i usporedni 2019. kada predaje zahtjev zbog ograničenog rada odlukom Stožera.

Opcije svim poslodavcima: zbirno travanj-rujan 2020. i usporedno travanj-rujan 2019. ili mjesec za koji se podnosi zahtjev i usporedni mjesec 2019.*

Bez kriterija prihoda ako je onemogućen rad Odlukom Stožera

Da

Da

Produživanje mjesec-za-mjesec

Ne (osim za zahtjeve predane zbog Odluke Stožera koji uspoređuju prethodni mjesec s usporednim 2019.)

Ne (osim za zahtjeve predane zbog Odluke Stožera ili ako poslodavac izabere usporedbu mjesec za koji predaje zahtjev)

Prihvatljive djelatnosti po NKD razredima

Prošireni popis prihvatljivih NKD razreda, za mikropoduzetnike bez kriterija djelatnosti

Dodatno prošireni popis prihvatljivih NKD razreda, za mikropoduzetnike i dobavljače subjekata kojima je onemogućen rad bez kriterija djelatnosti

Bez kriterija djelatnosti ako je onemogućen rad Odlukom Stožera

Da

Da

Dobavljači subjekata kojima je ograničen rad, bez obzira na djelatnost

Ne

Da

Nadoknada fisknih troškova

Ne

Da

Iznos potpore

Do 4.000 po radniku (ovisi o % pada prihoda)

Do 4.000 kn po radniku (ovisi o % pada prihoda)

Prihvatljivi datum osiguranja poslodavca u HZMO-u

Do 30.lipnja 2020.

Do 30. rujna 2020.

Prihvatljivi datum zapošljavanja radnika

Do 30. rujna 2020.

Do 31. listopada (30. studenog za zahtjeve za prosinac)

Potpore za članove uprave, direktori, prokuriste i sl. za poslodavce s < 10 radnika

Ne

Da

* rujan 2020. ako ne posluje godinu; za kvartalne obveznike i ostale iznimke pogledajte ovdje sva razdoblja usporedbe.

U kojem NKD razredu poslodavac mora poslovati ako želi koristiti ovu mjeru (ako nije mikropoduzetnik ili mu rad nije onemogućen odlukom Stožera ili epidemiologa)?


Za mjeru listopad-prosinac proširena je lista prihvatljivih NKD razreda.

Unutar razreda S96.09 uključeno je:

 • astrološke i spiritualističke djelatnosti
 • društvene djelatnosti kao što su usluge pratnje, usluge zakazivanja sastanaka, usluge ženidbenih ureda
 • sluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca
 • djelatnosti rodoslovnih organizacija
 • djelatnosti studija za izradu tetovaža i “piercinga“
 • usluge čistača cipela, nosača, čuvara parkiranih automobila itd.
 • rad samoposlužnih automata na kovanice za osobne usluge (kabina za fotografiranje, strojeva za vaganje, mjerenje krvnog tlaka, ormarića za čuvanje stvari itd.), na temelju koncesije

Unutar razreda S96.09 nije uključeno:

 • veterinarske djelatnosti (vidi 75.00)
 • rad samoposlužnih strojeva za pranje rublja na kovanice (vidi 96.01)
 • rad automata za igre na sreću na kovanice (vidi 92.00)
 • rad automata za igru na kovanice (vidi 93.29)

Mogu li prilikom podnošenja zahtjeva za potporu nju zatražiti na osnovu sekundarne djelatnosti?


Potpora se može zatražiti na osnovu sekundarne NKD djelatnosti ukoliko je prihvatljiva prema uvjetima mjere, ali morate obrazložiti u zahtjevu da Vam je to trenutno pretežita djelatnost.

Također, u tom slučaju potpora može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti.

Obrazloženje napišite u polju II. Razlog podnošenja zahtjeva.

Koje su iznimke za prihvatljive djelatnosti u NKD razredu S96.09 - Ostale osobne uslužne djelatnosti?


Unutar razreda S96.09 uključeno je:

 • astrološke i spiritualističke djelatnosti
 • društvene djelatnosti kao što su usluge pratnje, usluge zakazivanja sastanaka, usluge ženidbenih ureda
 • sluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca
 • djelatnosti rodoslovnih organizacija
 • djelatnosti studija za izradu tetovaža i “piercinga“
 • usluge čistača cipela, nosača, čuvara parkiranih automobila itd.
 • rad samoposlužnih automata na kovanice za osobne usluge (kabina za fotografiranje, strojeva za vaganje, mjerenje krvnog tlaka, ormarića za čuvanje stvari itd.), na temelju koncesije

Unutar razreda S96.09 nije uključeno:

 • veterinarske djelatnosti (vidi 75.00)
 • rad samoposlužnih strojeva za pranje rublja na kovanice (vidi 96.01)
 • rad automata za igre na sreću na kovanice (vidi 92.00)
 • rad automata za igru na kovanice (vidi 93.29)

 

 

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je 22. listopada na sjednici donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Uvedena je nova mjera koja će zamijeniti Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za rujan - prosinac, te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac – Mikropoduzetnici.

Izmijenjena je visina iznosa potpore u potpori za skraćivanje radnog vremena, a uvedena je i izmjena u mjeri Obrazovanje i osposobljavanje.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac


Ovom potporom zamjenjuje se dosadašnja Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan prosinac, te Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac – Mikropoduzetnici.

Potporu će, osim poslodavaca iz određenih sektora, moći koristiti i svi poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili odlukom epidemiologa, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost.

Visina potpore

Zavod će za ovu mjeru isplaćivati:

 • iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:
  • od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn
  • od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn
  • od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn
  • od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn
  • od 60% i više – 4.000,00 kn
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Kod poslodavaca koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

 • 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Potpore za skraćivanje radnog vremena


Izmjena se odnosi na visinu potpore koja se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kn mjesečno neto po radniku.

Pojedini radnik može provesti do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Ukoliko poslodavac radnika koji ima skraćenje veće od 70% prijavi na potporu, razlika iznad 70% za skraćenje odnosno općenito prekid/izostanak rada zbog kojeg radnik nije kriv ide na teret poslodavca koji te sate plaća kao da je radnik radio.

Radi fleksibilnijeg provođenja mjere, izmjenama je ukinuta obveza dostave tjednih rasporeda radnog vremena za svakog pojedinog radnika.

Obrazovanje i osposobljavanje


Dopunjen je naziv podmjere Obrazovanje zaposlenih u Obrazovanje zaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja, te ciljane skupine kako bi se uz zaposlene omogućilo financiranje troškova obrazovanja i za druge skupine ostalih tražitelja zaposlenja.

Budući da HZZ provodi obrazovanje za zanimanja kojih nema dovoljno na tržištu rada te ima namjeru obrazovanje omogućiti osim nezaposlenima i zaposlenima ciljana skupina nezaposlenih i zaposlenih proširena je i na druge skupine koje se u evidenciji vode kao ostali tražitelji zaposlenja.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite na mjera-orm.hzz.hr.


Važne informacije za korisnike mjere rujan – prosinac u odnosu na novu mjeru listopad – prosinac:


Od 26. listopada 2020. godine neće se zaprimati NOVI zahtjevi za mjeru ORM COVID rujan prosinac i ORM COVID mikropoduzetnici rujan-prosinac i isključivo je moguće predati zahtjev za mjeru LISTOPAD-PROSINAC.

 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev za rujan po mjeri rujan-prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan-prosinac, a želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan-prosinac po djelatnostima/mikropoduzetnici rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru LISTOPAD–PROSINAC
 • Ako poslodavcu zahtjev za rujan još nije obrađen po mjeri rujan-prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan-prosinac, rujan će se ocijeniti prema uvjetima mjere rujan-prosinac važećim u trenutku predaje zahtjeva. Ako želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru LISTOPAD–PROSINAC. Ako poslodavac ne želi da mu se zahtjev za listopad po mjeri rujan–prosinac obrađuje po novoj mjeri listopad–prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad-prosinac“
 • Ako je poslodavcu negativno ocijenjen zahtjev za rujan po mjeri rujan-prosinac po djelatnostima ili mikropoduzetnici rujan-prosinac i podnesen je prigovor na negativnu ocjenu koji je uvažen, rujan će se ocijeniti prema uvjetima mjere rujan-prosinac važećim u trenutku predaje zahtjeva. Ako želi koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je napraviti odustanak po mjeri rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru LISTOPAD–PROSINAC
 • Ako je poslodavac podnio novi zahtjev za listopad po mjeri rujan-prosinac po djelatnostima/ mikropoduzetnici rujan-prosinac i još nije obrađen, isti će se ocijeniti prema uvjetima mjere LISTOPAD–PROSINAC. Kroz dopunu zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz o padu prihoda, a prema uvjetima mjere LISTOPAD -PROSINAC. Ako poslodavac ne želi da mu se zahtjev za listopad po mjeri rujan–prosinac obrađuje po novoj mjeri listopad–prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad-prosinac“.
 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan-prosinac, zahtjev je produžen na listopad i isplaćen je listopad, a poslodavac želi za listopad koristiti novu mjeru listopad–prosinac, mora napraviti odustanak po mjeri rujan–prosinac, napraviti povrat sredstava za listopad po mjeri rujan–prosinac, te podnijeti novi zahtjev za mjeru listopad–prosinac
 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan-prosinac, zahtjev je produžen na listopad i isplaćen je listopad, a podnio je novi zahtjev po mjeri listopad–prosinac, poslodavac mora napraviti odustanak po mjeri rujan–prosinac te napraviti povrat sredstava za listopad po mjeri rujan–prosinac
 • Ako je poslodavcu odobren zahtjev po mjeri rujan-prosinac, zahtjev je produžen na listopad, isplaćen je listopad i želi ostati na mjeri rujan-prosinac, potrebno je javiti putem obrasca za upite, a kao vrstu pitanja odabrati „mjera listopad-prosinac“.

VAŽNO: Poništenje odustanka i naknadno vraćanje s mjere LISTOPAD–PROSINAC na mjeru rujan-prosinac po djelatnostima/mikropoduzetnici rujan-prosinac neće biti moguće.

 

VAŽNO!


Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama.

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno gore navedenoj odluci.

 • Mjera se ne odnosi na:
  • poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
  • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 30. rujna 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 30.06.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30.06.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

 

Iz kojih sektora poslodavci mogu koristiti ovu mjeru:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).
 • Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Tko ne može koristiti potporu:

 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru

 

Koje su iznimke za prihvatljive djelatnosti u NKD razredu S69.09 – ostale uslužne djelatnosti?


Unutar razreda S96.09 uključeno je:

 • astrološke i spiritualističke djelatnosti
 • društvene djelatnosti kao što su usluge pratnje, usluge zakazivanja sastanaka, usluge ženidbenih ureda
 • sluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca
 • djelatnosti rodoslovnih organizacija
 • djelatnosti studija za izradu tetovaža i “piercinga“
 • usluge čistača cipela, nosača, čuvara parkiranih automobila itd.
 • rad samoposlužnih automata na kovanice za osobne usluge (kabina za fotografiranje, strojeva za vaganje, mjerenje krvnog tlaka, ormarića za čuvanje stvari itd.), na temelju koncesije

Unutar razreda S96.09 nije uključeno:

 • veterinarske djelatnosti (vidi 75.00)
 • rad samoposlužnih strojeva za pranje rublja na kovanice (vidi 96.01)
 • rad automata za igre na sreću na kovanice (vidi 92.00)
 • rad automata za igru na kovanice (vidi 93.29)

 

Način odabira korisnika:

Javni poziv

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. listopada 2020. godine do zaključno 25. studenoga 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad, studeni i prosinac 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. studenoga 2020. godine do zaključno 25. prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni i prosinac 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. prosinca 2020. godine do zaključno 25. siječnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine.

 

Kriteriji


Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave):

 • trebaju dokazati da su u rujnu 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na rujan 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za rujan 2020.g. i rujan 2019.g. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za listopad, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece ILI
 • dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na lipanj 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i lipanj 2020.g.

Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019.g. i posluje duže od godinu dana treba dokazati da je u rujnu 2020. godine imao pad prihoda/primitaka u odnosu na rujan 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za rujan 2020.g. i rujan 2019.g. Poreznoj upravi ukoliko traži potporu za listopad, odnosno dokazati da je u mjesecu koji prethodi onome za koji traži potporu imao pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019.g. i posluje duže od godinu dana, a tromjesečni je obveznik PDV-a, treba dokazati pad prihoda/primitaka iz trećeg tromjesečja 2020.g. u odnosu na treće tromjesečje 2019.g.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za odnosna razdoblja.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji relativnu većinu svojih prihoda/primitaka ostvaruju isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu, mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom uz navođenje članka Zakona o PDV-u koji regulira takva izuzeća.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

 

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama. Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.


Obveze poslodavaca

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji poslodavac prima potpore, osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji raradnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. ¬ U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.
 • Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:
  • za mjesec listopad najkasnije do 5. prosinca 2020. godine
  • za mjesec studeni najkasnije do 5. siječnja 2021. godine
  • za mjesec prosinac najkasnije do 5. veljače 2021. godine.
 • Isto se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

 
Obveze HZZ-a

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda/primitaka temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja

Područni ured/služba je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.


Isplate sredstava


Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

Više o predaji zahtjeva (na stranici HZZ-a)...

 

Pomoć i za stalne sezonce prema mjesecima rada u 2020. godini


S obzirom na produžene izvanredne okolnosti uslijed situacije izazvane Koronavirusom, HZZ je definirao kako se novčana pomoć određuje u slučajevima kada korisnik mjere Stalni sezonac u 2020. godini nije uopće radio, ako je radio najmanje tri cijela kalendarska mjeseca te ako je radio kraće od tri cijela kalendarska mjeseca.

Nakon isteka prvih šest mjeseci za osobe koje su koristile mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19), novčana pomoć određuje se na sljedeći način:

 • ako osoba u 2020. godini nije uopće radila, novčana pomoć iznosi 50% neto iznosa minimalne plaće (1.625,00 kn) i to za cijelo vrijeme korištenja mjere stalni sezonac COVID-19
 • ako je osoba u 2020. godini radila najmanje tri cijela kalendarska mjeseca, novčana pomoć za prvih 90 dana korištenja iznosi 60% bruto plaće ostvarene za ta tri mjeseca, a za preostalo vrijeme korištenja iznosi 30% bruto plaće
 • ako je osoba u 2020. godini radila kraće od tri cijela kalendarska mjeseca, novčana pomoć određuje se prema ostvarenoj plaći u 2019. godini.

Također, kako bi se pomoglo poslodavcima i stalnim sezoncima, nastavlja se produljenje mjere Stalni sezonac (COVID - 19) za stalne sezonce kojima je radni odnos u sezoni 2020.g. bio kraći od šest mjeseci, jer se navedeno (rad kraći od 6 mjeseci) s obzirom na epidemiju Koronavirusa smatra opravdanim razlogom. Poslodavci i dalje podnose zahtjev za Stalni sezonac (COVID – 19) uz dokumentaciju koja se od njih traži.

S obzirom na izvanredne okolnosti također su revidirane i obveze poslodavca koje se odnose na zapošljavanje u narednoj sezoni u trajanju od najmanje 6 mjeseci, s izuzetkom zapošljavanja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID – 19) tijekom 2020. i 2021. godine.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite na mjera-orm.hzz.hr.


Potpore poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom


Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju, a trajanje mjere je od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

Novom potporom za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom nastoji se pružiti pomoć poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jer je navedena skupina osoba među najugroženijima na tržištu rada.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Više o potpori za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom možete pročitati OVDJE.

 

Početkom srpnja Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) ponovno je aktivirao poticaje za samozapošljavanje, ali pod drugačijim uvjetima nego prije.

U paketu novih mjera za očuvanje radnih mjesta aktivirana je i mjera poticanja samozapošljavanja, privremeno obustavljena sredinom ožujka. Ako ste nezaposleni i odlučite se na pokretanje vlastitog posla, od početka srpnja opet možete ostvariti pravo na sufinanciranje opravdanih troškova, ali po novim pravilima.

Izmjene se odnose na trajanje mjere, prihvatljive djelatnosti i visinu subvencije. Prema novim uvjetima, ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12. Korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Iznos potpore za samozapošljavanje po novome se određuje prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je 29. lipnja novu mjeru: Potpora za skraćivanje radnog vremena, koja ide do 2000 kuna neto po zaposlenome kojemu je skraćen radni tjedan zbog krize uzrokovane koronavirusom. Detalje te mjere možete pronaći u dokumentu HZZ-a Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena, koji možete skinuti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

HZZ-ovo Upravno vijeće također je donijelo i mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec srpanj 2020. Mjera se odnosi na mikropoduzetnike, a sve detalje te mjere možete pronaći u dokumentu HZZ-a u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Hrvatski zavod za zapošljavanje dodatno je proširio skupine poslodavaca koji se mogu prijaviti za potpore za očuvanje radnih mjesta za mjesec lipanj. Prema novom tumačenju HZZ-a, dodane su skupine djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti- NKD) tvrtki koje mogu koristiti potporu te je ona usmjerena u one sektore u kojima poslovanje iz objektivnih razloga ne može biti otvoreno ili imaju pad prihoda od najmanje 50%, što je uzrokovano COVID-19 krizom.

Proširene ciljane skupine poslodavaca razvrstanih po NKD-u jesu poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora prerađivačke industrije:

 • C 10.71 Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
 • C 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
 • C 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n.


Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta za mjesec lipanj, uključujući i provjeru koje djelatnosti mogu dobiti tu potporu, možete pronaći na webu HZZ-a.

Na sjednici održanoj dana 18.06.2020.g. Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je izmjene vezane za novu Potporu za očuvanje radnih mjesta za LIPANJ 2020 (COVID – 19). Detaljne informacije možete vidjeti ovdje.

 

https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/

Od petka, 17. travnja aktivna je online aplikacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) koja olakšava predaju zahtjeva novim korisnicima, a od danas je aktivna i funkcionalnost koja omogućuje dostavu podataka i obaveznih dopuna već postojećim korisnicima.

Predaja novih zahtjeva sada je moguća isključivo putem aplikacije, kao i predaja obaveznih dopuna i podataka već postojećih zahtjeva što uključuje i dostavu dokaza o isplati plaća radnicima za koje je ostvarena potpora te dopune broja radnika za koje je tražena potpora u slučajevima kada je radnik ponovno vraćen u radni odnos.

SAZNAJTE VIŠE

 

Poslodavci koji su tijekom mjeseca ožujka (od 01.03. do 01.04.2020.g.) otpustili radnike mogu koristiti ovu mjeru isključivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.

-Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 07. travnja 2020., a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.

- Ne odnosi se na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

KOJE SU OBVEZE TVRTKI KOJE ĆE KORISTITI MJERU POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA?

Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu pojedinog radnika s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. 

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu. 

Dokaz o isplati plaće poslodavac treba dostaviti najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. 

Za zahtjeve koji su predani nakon 7. travnja nije moguće predati dokaz o isplati plaća za ožujak, tj. ako nije predan zahtjev za ožujak dokaz o ispalti plaće za travanj biti će moguće predati u svibnju.

Ako poslodavac ne preda dokaz o isplati plaće za ožujak neće mu biti isplaćena potpora za travanj i svibanj.

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće, dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće za ožujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati plaće za travanj do 5. u mjesecu itd. 

Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili plaću u ožujku i JOPPD broj obrasca na kojem ste prijavili radnike za koje ste tražili potporu. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca - označite "nisam obveznik predaje JOPPD obrasca".

Dokaz o isplati plaće se ne može predati putem e-maila.

Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb "Dokaz za {mjesec za koji predajete dokaz}" vidljiv uz zahtjev za koji predajete dokaz.

Ako ste isplatili plaću u dva navrata tijekom mjeseca i želite predati dokaz o isplati plaće (imate 2 JOPPD broja za ožujak), potrebno je u prvom slanju poslati JOPPD broj  i popis radnika kojima ste isplatitli plaću, u drugom slanju upišite drugi JOPPD broj i ponovite popis radnika.

Izvorni JOPPD obrazac se ne unosi. S njega morate prepisati oznaku izvješća Obrasca JOPPD u kojem je iskazana isplata plaće te popis radnika u skraćenom obliku - Ime, prezime i OIB. Sve druge podatke aplikacija će dohvatiti sama.

pr.png

MOGU LI POTPORU DOBITI TVRTKE KOJE VEĆ KORISTE AKTIVNE MJERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ?

Tvrtke koje za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ – Aktivne mjere politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak – trošak plaće, ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, no poduzetnik MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom ugovoru i koristiti mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta.

U slučaju donošenja takve odluke, tvrtka istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavlja u preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavila u mirovanje, no samo ako to ima regulirano Aneksom ugovora.

KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA?

Broj radnika popunjavate na dva mjesta. 

Jednom u zahtjevu https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Drugi put u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.

KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?

Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju. 

Obrazac zahtjeva možete pronaći na poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#documentTabs a za Vas smo kao pomoć pripremili i primjer kako ga ispuniti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Uz zahtjev je potrebno predati još i sljedeću obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 10 za dodatnu dokumentaciju):

Obrazac – Zahtjev potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID-19), ako imate takve radnike (pogledajte odgovor pod točkom 7) https://mjera-orm.hzz.hr/media/cmclzg3s/hzz-popis-radnika-po-mjerama-apz-200320.xlsx

Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/3kqpfek5/hzz-izjava-o-tocnosti-podataka-i-razloga-za-koristenje-potpora.docx

TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU?

 • Da, ako se prijavljujete zato što ste ostvarili pad prometa, bit će potrebno predati i dokaz o tome tako da dostavite tablični pregled pada prihoda. Ovo se odnosi SAMO za tvrtku koja se prijavljuje zbog poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti.

Tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine odnosi se samo na tvrtke koje su navele da je razlog prijave za dodjelu potpore pad prihoda.

 • Ako tvrtka podnese zahtjev u travnju, tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje siječanj – ožujak, i to za 2019/2020. godinu, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Za Vas smo pripremili primjer njegova popunjavanja Pregled prihoda 2019-2020.xlsx

Tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Civilnog stožera, zahtjev podnose u ožujku i ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (siječanj – ožujak). 

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavi repromaterijala i sirovina i drugo.
 • Dodatno, za tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Stožera civilne zaštite traži se i odluka. Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke ako se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Stožera civilne zaštite na razini RH (od 19. 3. 2020.) nije potrebno dostavljati! 

KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU? 

Zahtjev je potrebno predati Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zahtjev se predaje: 

 • online, što će biti omogućeno od 23. 3. 2020. – Predaja zahtjeva

KADA MOGU OČEKIVATI ISPLATU SREDSTAVA AKO MI ZAHTJEV BUDE ODOBREN?

Sredstva će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti solventnost tvrtke (drugim riječima, ako će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće moći biti isplaćena). 

MOGU LI POSLODAVCI KOJI SU PRIMILI NAKNADU ZA ZAPOSLENIKE ZA OŽUJAK 2020. TE ISTE ZAPOSLENIKE OTPUSTITI SA 1. TRAVNJA 2020. GODINE BEZ PLAĆNJA PENALA I OBVEZE POVRATA NAKNADE KOJU SU PRIMILI ZA OŽUJAK 2020?

Mogu, za navedeno nema sankcija, no Zavod prije isplate sredstava koje je u obvezi isplatiti do 15. u tekućem mjesecu za prethodni izvršiti kontrolu o osiguranicima u sustavu mirovinskog osiguranja i solventnost poslovnog računa poslodavca. 

Zavod je u obvezi pozvati poslodavca te ga upozoriti na obvezu isplate plaće i dostave dokaza najkasnije do 5. u mjesecu kako bi se radnicima isplatila plaća za ožujak.

AKO TVRTKA IMA VIŠE DJELATNOSTI,  NEKE NE MOŽE OBAVLJATI ZBOG ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, KAKO PREDATI ZAHTJEV ZA POTPORU?

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

KAKO MOGU POSLATI DOPUNU POSLANOG OBRASCA?

Dopunu možete poslati slanjem novog zathjeva. Ako šaljete dopunu radnika, u tablicu Popis radnika za koje tražite potporu upišite samo dodatne radnike za koje tražite potporu.

ŠTO AKO MI SE NE DODIJELI POTPORA, AKO MOJ ZAHTJEV BUDE ODBIJEN?

Moći ćete uputiti prigovor. Prigovor se može uputiti na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.

Središnji ured obvezan je u roku od 10 dana odgovoriti na prigovor.

 

Prateći dokumenti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Pregled prihoda 2019-2020.xlsx