U sklopu sajma Agra u Gornjoj Radgoni održan je okrugli stol Iskustvo RH i Republike Slovenije u provedbi Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine. 

Na 55. Poljoprivredno-prehrambenom sajmu Agra u Gornjoj Radgoni, u Sloveniji, jednom od najznačajnijih poljoprivrednih sajmova u Europi, predstavilo se više od 1800 izlagača iz 36 zemalja, a hrvatski su izlagači izlagali organizirano na štandovima HGK-Županijske komore Sisak i Zagrebačke županije, dok je samostalno izlagala Petrokemija d. d. iz Kutine. 

Zagrebačka županija bila je organizator okruglog stola Iskustvo RH i Republike Slovenije u provedbi Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine. Podlogu za panel-raspravu održao je Josip Juračak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a pročelnik Upravnog odjela za fondova EU, regionalnu i međunarodnu suradnju Josip Kraljičković dodao je da Hrvatska može učiti iz slovenskih iskustava s obzirom na to da je bolje organizirana u području razvoja ruralnoga prostora i poljoprivrede. Na okruglom stolu sudjelovali su, osim predstavnika Ministarstva poljoprivrede RH i Ministarstva za poljoprivredu i prehranu Slovenije, i predstavnici Poljoprivredno-šumarske komore Slovenije, Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, Poljoprivredno-savjetodavne službe RH, predstavnici HGK-Komore Zagreb i Obrtničke komore Zagreb te udruge poljoprivrednika i poljoprivredni proizvođači. 

Prema riječima Nadice Žužak, zamjenice župana Zagrebačke županije, županija je osigurala većinu preduvjeta za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata i podsjetila da je samo u Programu prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska osigurano 55 milijuna eura.