Izvor: Shutterstock

U izradi kriteriji za potporu očuvanja radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena


Objavljeno: 25. 06. 2020. , Ažurirano: 25. 06. 2020.


Vlada RH najavila da će u srpnju donijeti izmjenu potpore za skraćivanje radnog vremena za tvrtke s manje od 10 radnika

Vlada RH je na sjednici održanoj 25. lipnja, u sklopu Izvješća o dosad poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje, objavila da se u suradnji sa socijalnim partnerima izrađuju kriteriji za Potporu očuvanja radnih mjesta -skraćivanje radnog vremena. Trajanje potpore je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Poslodavcima koji će zbog poteškoća u poslovanju i pada poslovnih aktivnosti skratiti radno vrijeme radnika omogućit će se sufinanciranje razmjernog dijela plaće u skladu sa skraćenim radnom vremenom. Potpora je namijenjena svim sektorima, za tvrtke od 10 i više zaposlenih.

Financiranje je predviđeno do kraja 2020. godine te bi se pokrilo iz sredstava SURE programa u visini od 2,2 milijarde kuna.

S obzirom na to da smo od poduzetnika koji imaju manje od 10 zaposlenih primili velik broj upita o potporama za skraćivanje radnog vremena za koje bi i oni bili prihvatljivi korisnici, ističemo da je Vlada RH u okviru ovoga Izvješća objavila i da će u srpnju donijeti izmijenjenu/dopunjenu Potporu za očuvanje radnih mjesta – potpora za skraćivanje radnog vremena, kojom će biti obuhvaćeni i oni koji imaju manje od 10 zaposlenih.

Tekst Izvješća dostupan je na STRANICI VLADE.