Vrijeme održavanja: 06.02.2019.

Predstavnici Županijske komore Pula sudjelovali su 6. veljače u Izoli (Slovenija) na sastanku projektnih partnera u sklopu projekta ECO-NautiNET, radi dogovora o radu buduće web-platforme. Naime, Pula kao jedan od projektnih partnera sudjeluje u razvijanju potpuno nove web-platforme za konkurentnost, inovativnost i internacionalizaciju nautičkog sektora. Za potrebe izrade web-platforme tijekom 2018. godine anketirano je više od 150 poduzetnika iz pet zemalja kako bi platforma što više zadovoljila konkretne zahtjeve korisnika.

Očekuje se da će, kad bude u punoj funkciji, web-platforma omogućiti malim i srednjim tvrtkama međusobno umrežavanje te povezivanje s istraživačkim organizacijama i ostalim institucijama radi informiranja te prijenosa znanja i tehnologija u nautičkom sektoru.

Cilj je na web-platformu uključiti najmanje 200 poslovnih subjekata iz zemalja partnera u projektu – Hrvatske, Albanije, Grčke, Italije i Slovenije, 40 poduzetničkih potpornih institucija te 20 istraživačkih organizacija. ŽK Pula (kao i svi ostali projektni partneri) je osposobila tzv. brokere, koji su na raspolaganju svima registriranima na platformi, za pomoć i odgovore na pitanja.

ECO-NautiNET projekt je broj 398, koji je u sklopu programa Interreg ADRION transnacionalne suradnje sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i IPA sredstava (IPA II).