Vrijeme održavanja: 19.04.2019.

Kako ostvariti uspješnu komunikaciju te postići uspjeh u pregovaranju, bilo je riječi na radionici koja je održana u petak, 19. travnja, u HGK – Županijskoj komori Pula.

Radionicu je održao Tomislav Galović s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji je predstavio temeljne principe uspješnoga poslovnog i međunarodnog pregovaranja. Uspješno pregovaranje temelji se na dobro postavljenoj internoj i eksternoj komunikaciji dionika u procesu, a uz poznavanje poslovnih običaja, u međunarodnom pregovaranju važno je poznavati i kulturu onoga s kime se pregovara, ističe Galović. Pritom prepoznavanje neverbalne komunikacije također utječe na kvalitetu interakcije te na konačan ishod poslovnih procesa.

Predsjednica HGK - Županijske komore Pula Jasna Jaklin Majetić ističe kako su edukativne aktivnosti koje organizira Komora vrlo kvalitetne i intenzivne te predstavljaju konkretnu potporu tvrtkama članicama u unaprjeđenju njihova poslovanja i konkurentnosti na tržištu. U 2018. godini HGK – ŽK Pula organizirala je 35 edukacija na kojima je sudjelovalo više od tisuću sudionika, koji su teme edukacije i predavače ocijenili vrlo visokim ocjenama.