U okviru 23. akcije Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2019. i ove godine provest će se ocjenjivanje kampova te najboljima dodijeliti priznanja. Kampovi se ocjenjuju u sljedećim kategorijama:

  • Veliki kamp
  • Mali kamp
  • Naturistički kamp

METODOLOGIJA:

Ocjenjivanje kampova provodi Kamping udruženje Hrvatske (KUH) i Hrvatska gospodarska komora. Za kategorije veliki i mali kamp ocjenjivanje se provodi u dvije faze. Tijekom prve faze prikupljaju se kvantitativni i kvalitativni pokazatelji (koristeći ADAC-ove ocjene, benchmarking izvještaje i  upitnik o kvaliteti kampova). U drugoj fazi pristupa se obilasku i finalnom ocjenjivanju kampova najviše rangiranih iz prve faze u kategorijama Veliki i Mali kamp. Za kategoriju Naturistički kamp stručno povjerenstvo ocjenjuje kampove prema dostavljenim kandidaturama.

PRIJAVE:

Za kategorije Veliki i Mali kamp nisu potrebne prijave, već je potrebno samo ispuniti i KUH-u vratiti upitnik o kvaliteti kampova (ukoliko ga neki kamp nije primio, može se javiti na info@camping.hr).

Svi kampovi koji žele prijaviti kamp u kategoriji Naturistički kamp, prezentaciju sa sadržajima i uslugama trebaju dostaviti na email adresu kampovi@hgk.hr ili info@camping.hr najkasnije do 29. svibnja 2019. godine.

Za sve dodatne informacije slobodno se možete obratiti na kampovi@hgk.hr.