Kao i kod ostalih makroekonomskih pokazatelja, tržište rada se na regionalnim razinama razlikuje, kao i brzina i trajanje njegova oporavka nakon gospodarske krize koja je trajala u svim županijama nekoliko godina.

U 2017. godini 11 je županija imalo nižu stopu nezaposlenosti nego posljednje pretkrizne, 2008. godine, 20 županija je imalo niži broj nezaposlenih, a samo je u njih četiri ostvaren rast broja osiguranika mirovinskog osiguranja (koji mogu poslužiti kao ekvivalent broja zaposlenih). Znači da je u gotovo svim županijama prevladavao brži trend pada broja nezaposlenih od rasta broja zaposlenih (osiguranika), što je povezano s demografskim i emigracijskim kretanjima.

Time se osnovni problem tržišta rada pomiče s nezaposlenosti temeljene na nedostatnoj potražnji za radom prema nedostatku radne snage i neusklađenosti ponude i potražnje za radom koji ograničavaju dinamiku gospodarskoga rasta.

 

Analizu Tržište rada - pokazatelji po županijama (.pdf) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.