Izazovi u primjeni norme ISO 9001:2015 – ključna novost: Uvođenje pristupa utemeljenog na rizicima

HGK
Dr. sc. Zdenko Adelsberger tijekom predavanja u HGK
Vrijeme održavanja: 20.04.2017.   /   Rok prijave: 19.04.2017.

Aktualna tema 141. tribine ISO Forum Croaticum, održane 20. travnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, bila je Izazovi u primjeni norme ISO 9001:2015, o čemu je govorio Zdenko Adelsberger.

On je ukratko objasnio razlike u odnosu na ISO 9000:2008 te predstavio najznačajnije novosti u vezi s ISO 9001:2015. Tako je u novoj verziji norme koncept rizika utkan u cijeli sustav upravljanja kvalitetom, a težište se stavlja na razmišljanje na temelju rizika, dok je središte pozornosti na proizvodu i usluzi umjesto kako je dosad bilo - na proizvodu. Umjesto dokumenata i zapisa uvedena je kategorija dokumentirane informacije, a priručnik kvalitete nije (više) zahtjev. Uveden je procesni pristup koji zahtjeva više propisa, uključujući ulaze i izlaze procesa te mjerenja, a dodan je kontekst organizacije koji podrazumijeva širi pristup dizajnu sustava upravljanja kvalitetom (SUK).

SkupnaFotografija_800x450.JPG

Predavanje u Vijećnici HGK; Izvor: HGK

Ne zahtijeva se više imenovanje predstavnika za kvalitetu, ali se mora odrediti osoba ili više njih za upravljanje SUK-om, a ciljevi kvalitete koji moraju biti precizni i uključivati odgovore na pitanja tko, što, gdje i kako. Obvezno se zahtijeva planiranje promjene i upravljanje znanjem, a SUK se seli u opće sustave upravljanja, pri čemu se više temelji na procesima uz manje dokumentacije, ali i više evidentiranih dokaza.

Principi upravljanja kvalitetom norme ISO 9000:2015 su usmjerenost na kupca, vodstvo, uključivanje ljudi, procesni pristup, poboljšanja, odlučivanje utemeljeno na dokazima te upravljanje odnosima, naglasio je Adelsberger. Nova područja u ISO 9001:2015 su rizici i promjene, organizacijsko znanje, zainteresirane strane i kontekst organizacije. Pritom su informacije iznimno bitne ne samo za sustav upravljanja kvalitetom, već i za ukupno poslovanje. Opseg dokumentiranih informacija sustava upravljanja kvalitetom određen je veličinom organizacije, vrstom aktivnosti, procesa, proizvoda i usluga te složenošću procesa i njihovih međudjelovanja te osposobljenošću osoba. Napomenuo je da se mjerenjem nastoji osigurati poslovni ideal koji nalaže da se radi prava stvar na pravi način što osigurava profitabilnost poslovanja.

ZdenkoAdelsberger2_800x450.JPG

Doktor Adelsberger na trbini ISO forum croaticum; Izvor: HGK

Adelsberger je istaknuo da se zahtjeva od organizacije da procjeni sebe i svoj kontekst te da odredi učinke različitih elemenata na nju. Drugim riječima, treba odrediti kako unutarnji i vanjski problemi utječu na kulturu organizacije, njene ciljeve, proizvode, tijek procesa, tržište i kupce. Organizacijsko okruženje tvore poslovne zainteresirane strane, a čine ga zaposlenici, Vlada, investitori, kupci, obitelji zaposlenika, partneri i zajednica. Menadžeri moraju provesti proces mapiranja zainteresiranih strana te pritome identificirati relevantne zainteresirane strane, odrediti njihove potrebe i očekivanja, rangirati ih u smislu značaja interesa te prepoznati odnosno formulirati ciljeve i prioritete.

Skupna_2_800x450.JPG

Publika tribine; Izvor: HGK

Nadalje, izrazito je važno da se u organizaciji odrede znanja potrebna za obavljanje svih procesa i ostvarivanje sukladnosti proizvoda i usluga s ciljevima kvalitete. To se znanje mora održavati, odnosno obnavljati te mora biti raspoloživo u potrebnom opsegu. U organizaciji se mora razmotriti odnosno utvrditi postojeće znanje i odrediti kako steći ili ostvariti pristup potrebnom dodatnom znanju, uz istovremenu sustavnu obnovu postojećeg. 

Koncept rizika uvijek je bio implicitno u ISO 9001, ali je u reviziji 2015. eksplicitno ugrađen u sustav upravljanja. Razmišljanje na temelju rizika nešto je što svi provode automatski, često podsvjesno, a dio je procesnog pristupa te omogućava da preventivno djelovanje postane dio rutine, poručio je Adelsberger. O riziku se često razmišlja samo u negativnom smislu, a upravo zato razmišljanje na temelju rizika može pomoći u identificiranju mogućnosti, što je pozitivno. ISO je objavio normu ISO 31000 kojom se definira generički proces upravljanja rizicima za sva područja primjene. Ta norma nije obvezna za primjenu te spada u kategoriju smjernica. Adelsberger je zaključio da je uvođenje pristupa utemeljenog na rizicima ključna novost i doprinos ISO 9001:2015 većem značaju sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji.

NevenkaGasparac_800x450.JPG

Voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom HGK Nevenka Gašparac; Izvor: HGK

Na tribini su se u raspravi objasnili pojedini relevantni zahtjevi norme te kako i koliko novi zahtjevi utječu na prilagodbu već uspostavljenih sustava upravljanja kvalitetom. Bilo je riječi i o provedbi nadzora norme i dobroj praksi u primjeni ISO 9001.

Cilj tribine bio je upoznati gospodarske subjekte i sve zainteresirane u lancu upravljanja kvalitetom s izazovima u uspostavi, održavanju i provedbi promjena u vezi sa zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Prezentaciju s održanog predavanja možete pronaći u pratećim dokumentima.

Kontakti