Održana treća sjednica Partnerskog vijeća Sisačko-moslavačke županije

Simora
Vrijeme održavanja: 07.12.2017.

Partnersko vijeće Sisačko-moslavačke županije održalo je svoju treću sjednicu 7. prosinca u Razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA.

Na sjednici se raspravljalo o Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, kojeg zajednički provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Regionalni koordinator Razvojna agencija SI-MO-RA.

Uvodno je prisutne pozdravio zamjenik župana, Roman Rosavec, ujedno i član Partnerskog vijeća te rekao kako je ovaj Program izuzetno koristan za cijelu Sisačko-moslavačku županiju. Mario Čelan, direktor Razvojne agencije SI-MO-RA, kao regionalnog koordinatora zaduženog za provedbu spomenutog poziva, predstavio je uvjete poziva i kriterije vrednovanja temeljem kojih je napravljena Lista prvenstva. Potom je prisutnima predstavio Listu prvenstva projekata za ovaj poziv. Razvojna agencija će Listu prvenstva dostaviti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, koje će zatim donijeti Odluku o odabiru projekata. Bilo je riječi i o uputi za rad županijskog Partnerskog vijeća.

Partnersko vijeće savjetodavno je tijelo koje utvrđuje zajedničke gospodarske i društvene prioritete na razini Sisačko-moslavačke županije te prilikom izrade Županijske razvojne strategije utvrđuje prioritete razvoja, predlaže strateške projekte važne za razvoj Sisačko-moslavačke županije te njihovu provedbu i praćenje.

Regionalni koordinator Partnerskog vijeća je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA  d. o. o. Članovi Partnerskog vijeća jesu ključni dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Sisačko-moslavačke županije, a među kojima je i Županijska komora Sisak.

Kontakti

  • Brankica Grd direktorica ŽK Sisak Tel: +385 44 521 038 Email: bgrd@hgk.hr