Tko provodi i gdje se obavlja polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti osoba odgovornih za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza?

Shutterstock

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu propisuje da prijevoznik, koji ne udovoljava stručnoj spremi propisanoj zakonom, mora položiti ispit o stručnoj osposobljenosti.
Ispit se polaže pred komisijom koju na prijedlog komora (HGK, HOK) imenuje resorni ministar i po programu koji na prijedlog komora donosi ministar. HGK i HOK su potpisale sporazum da operativne poslove u području javne ovlasti stručne osposobljenosti provodi HOK i za članice HGK. Ispit se polaže u Zagrebu. Sva potrebna dokumentacija za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti može se preuzeti s ove web-stranice http://www.hok.hr/cehovi/ispit_za_prijevoznike .