Objavljeno: 01. 08. 2016. , Ažurirano: 02. 02. 2017.

Temeljni zakonodavni okvir trgovine

Zakoni

 Pravilnici

  • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/2009, 8/2010, 108/2014)
  • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/2009, 46/2015)
  • Pravilnik o načinu isticanju maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (NN 66/2014, 16/2015)
  • Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/2014)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (NN 135/15)

Odluka

  • Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (NN 129/07)

Uzance

  • Posebne uzance u trgovini robom na malo (NN 16/95)

Kolektivni ugovor

  • Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine – prestao je važiti 15.07. 2013.