Objavljeno: 30. 01. 2019. , Ažurirano: 30. 01. 2019.


Pet nedavno osnovanih Tematskih inovacijskih vijeća (TIV) održalo je svoje prve sjednice 17. i 18 siječnja u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Tematska inovacijska vijeća djeluju unutar pet tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine, koja se odnose na zdravlje i kvalitetu života, promet i mobilnost, energiju i održivi okoliš, sigurnost te hranu i bioekonomiju. Članovi ovih Vijeća većinom su predstavnici poslovnog sektora, zatim znanstveno-istraživačke zajednice te predstavnici tijela javne vlasti.

Na prvim sjednicama izabrani su predsjednici i zamjenici predsjednika pojedinih Vijeća:

  • Promet i mobilnost – izabrana predsjednica je mr. sc. Mija Šipek (DIV GRUPA d.o.o), a zamjenik predsjednice je Petar Milas (ALTPRO d.o.o.);
  • Hrana i bioekonomija – predsjednica je dr. sc. Jasmina Ranilović (Podravka d.d.), a zamjenik predsjednice je Anđelko Dobročinac (SPAČVA d.d.);
  • Sigurnost – predsjednik je Gordan Pešić (DOK-ING d.o.o.), a zamjenik predsjednika je Filip Aralica (Brodosplit d.d.);
  • Energija i održivi okoliš – predsjednik je dr. sc. Ernest Vlačić (NOVAMINA Centar Inovativnih Tehnologija d.o.o.), a zamjenica predsjednika je Ivana Lampek Pavčnik (IN2 d.o.o.);
  • Zdravlje i kvaliteta života – predsjednik je prof. dr. sc. Dragan Primorac (Specijalna bolnica Sv. Katarina), a zamjenik predsjednika je Jerko Jakšić (PharmaS d.o.o.).

Imenovani predsjednici Tematskih inovacijskih vijeća postat će članovi Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske i Nacionalnoga inovacijskog vijeća koje je krovno tijelo nacionalnoga inovacijskog sustava zaduženo za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Sjednice su organizirane u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner na Projektu je Hrvatska gospodarska komora. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

„Uspostava tematskih inovacijskih vijeća jedan je od ključnih koraka u izgradnji učinkovitoga nacionalnog inovacijskog sustava i stvaranju poticajnijeg okruženja za inovacije. Njihova je najveća vrijednost u umrežavanju poslovnog sektora sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i tijelima javne vlasti te poticanju razmjene znanja i iskustava radi stvaranja zalihe projekata s odgovarajućim inovacijskim potencijalom“, naglasio je Mario Antonić, državni tajnik i predsjednik Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske.

Očekuje se da će budući rad Tematskih inovacijskih vijeća dodatno potaknuti korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjenih za inovativne projekte i inovacije.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

Sudionici sjednica novoosnovanih Tematskih inovacijskih vijeća, siječanj 2019.
Izvor: HGK