Objavljeno: 03. 09. 2019. , Ažurirano: 04. 09. 2019.

Sustav društvenih kredita, koji već postoji u Kini za fizičke osobe, od početka 2020. godine primjenjivat će se i na poduzeća.

Kina je početkom 2013. godine započela s uvođenjem sustava društvenih kredita za građane (engl. Social Credit System, dalje u tekstu SCS). Jedan je od prvih javno dostupnih dokumenata bila lista dužnika, a cijeli je sustav tijekom vremena nadograđivan te bi početkom 2020. godine sustav trebao zaživjeti i za poduzeća.

SCS će biti sveobuhvatan te će sustavi biti međuovisni (za poduzeća i pojedince), ako poduzeće dobije loš rejting, to će se odraziti i na osobne bodove odgovorne osobe.

Sustav je postavljen tako da prikuplja velike količine podataka iz različitih izvora kao što su izvješća koja moraju dostavljati poduzeća, podaci prikupljani inspekcijskim nadzorima, podaci dostupni iz javnih baza, medija, društvenih mreža te drugih nestrukturiranih izvora.

Slika 1. Strukturiranje podataka unutar SCS-a

 

Izvor: The Digital Hand (Europena Chamber, Sinolytics)

 

Kako bi sustav zaživio, Kina je na državnoj i lokalnoj razini donijela oko 1500 zakona, podzakonskih akata i dokumenata kojima se regulira ponašanje poduzeća. Poduzeća moraju udovoljiti različitim zahtjevima, od poreznog sustava, carine, zaštite okoliša, ali i elementima kao što su prijenos podataka, cjenovne politike, licenciranja, zaštita autorskih prava i dr.

Poslovanje poduzeća izuzev na domaćem tržištu pratit će se i na inozemnim tržištima, odnosno ako kineski dobavljač kasni s isporukom ili ne isporuči robu ugovorene kvalitete ili nešto drugo, to će također utjecati na njegove SCS bodove. Setovi podataka koji su obuhvaćeni bit će u skladu s kategorijom poduzeća te će za mala poduzeća oni biti manje obuhvatni, dok će multinacionalne kompanije morati zadovoljiti oko 300 različitih zahtjeva.

Cilj je SCS-a omogućiti daljnje gospodarsko otvaranje Kine, ali s druge strane olakšati praćenje poduzeća te kažnjavanje onih koji se ne drže pravila. Poduzeća koja ne budu zadovoljavala kriterije, bit će kažnjena i sankcionirana. Kažnjavanje neće biti samo u obliku financijske kazne nego će ono biti dalekosežno za poduzeće, od povećanja broja inspekcijskih nadzora, nemogućnosti dobivanja državnih potpora, ograničenja u sudjelovanju u natječajima javne nabave do javnog objavljivanja poduzeća koji neodgovarajuće i nepošteno posluju.

Sustav društvenih kredita zamišljen je kao cjelokupni sustav praćenja poduzeća kojim će se poduzeća koja rade u skladu sa zakonom i društveno odgovornim poslovanjem nagrađivati, dok će ona koja krše zakone ili ne rade u skladu s društveno odgovornim poslovanjem snositi posljedice. Ako se SCS bodovi poduzeća snize, ono će moći korektivnim mjerama vratiti status, no to neće biti jednostavan i brz proces.

Sustav SCS-a poduzeća imat će izravan utjecaj i na odgovornu osobu poduzeća tako da će se odgovornoj osobi smanjiti njeni osobni bodovi, što znači da će osoba otežano funkcionirati u svakodnevnom životu, to je primjerice otežano dobivanje bankovnih zajmova, ograničavanje kupovine nekretnina, ograničavanje putovanja u inozemstvo, onemogućavanje osnivanja novog poduzeća ili prelazak u novo poduzeće.

Sveobuhvatni SCS sustav zamišljen je kao mehanizam koji će omogućiti praćenje poduzeća, ali i olakšati pristup tržištu poduzećima koja se vode društveno odgovornim poslovanjem, dok će poduzeća koja nepošteno posluju biti sankcionirana. Također, SCS sustav olakšat će poslovanje kupcima iz inozemstva jer će lakše doći do informacije je li poslovanje s nekim kineskim dobavljačem rizično ili ne.

 

Za više informacija o temi pod Pratećim dokumentima možete preuzeti dokument na engleskom jeziku koji su izradili European Chamber of Commerce in China i Synolitics: The Digital Hand: How China's Corporate Social Credit System Conditions Market Actors.