Vrijeme održavanja: 02.07.2020.

Objavljeno: 06. 07. 2020. , Ažurirano: 06. 07. 2020.

Na rektoratu Sveučilišta u Rijeci održan je radni sastanak o suradnji Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Rijeka. Uz rektoricu prof. dr. sc. Snježanu Prijić-Samaržiju i predsjednika Županijske komore prof. dr. sc. Herija Bezića, ujedno i člana Savjeta Sveučilišta u Rijeci, sastanku su prisustvovali prorektor za financije i poslovanje prof. dr. sc. Davor Vašiček, direktor Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci STeP Ri Boris Golob te pomoćnici rektorice prof. dr. sc. Saša Zelenika, prof. dr. sc. Zoran Sušanj i prof. dr. sc. Damir Zec.

Obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, ali su jasno identificirale i prostor za njen daljnji napredak. Preuzimanjem dužnosti predsjednika Županijske komore HGK, prof. dr. sc. Heri Bezić u Sveučilištu vidi važnog partnera, posebno kada je riječ o edukaciji te osnivanju ekspertnog tima stručnjaka sa Sveučilišta koji bi pomogli u jačanju transfera znanja. Sa Sveučilišta su kao područja jačanja suradnje posebno apostrofirani ljudski potencijali Sveučilišta, aktivnosti studenata kroz prakse te završne i diplomske radove u privredi, aktivnosti na razvoju strateških dokumenata, kapitalna znanstvena oprema Sveučilišta te posebno razvoj računalnih resursa, aktivnosti povezane s uspostavom Inovacijske arene te sustava regionalnog inovacijskog indeksa i informacijske matchmaking platforme transfera znanja, neke od aktivnosti u vezi s punopravnim partnerstvom sveučilišta u YUFE Europskom sveučilištu te poduzetnički i drugi edukacijski programi prilagodljivi potrebama gospodarskih subjekata. Dogovorena je i ambiciozna dinamika konkretnog pokretanja navedenih aktivnosti.