Sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata Programom dodjele državnih potpora za provjeru inovativnoga koncepta – PoC8


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) upućuju Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnoga koncepta – PoC8.

Detaljne informacije o Programu i uvjetima sufinanciranja nalaze se u Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta. Cilj je dati potporu inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao predtkomercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnoga koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

• fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnošću kao i PoC8 natjecatelj ili

• poduzetnici (trgovačka društva) koja pripadaju u jedno od triju kategorija: mikro, mali i srednji poduzetnici

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju pripadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije, s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

1) Izrada prototipa

2) Demonstracija tehničke izvedivosti

3) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti:

1) Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)

2) Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

1. Mikro i mala poduzeća: Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

2. Srednja poduzeća: Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu 21.968.750,00 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz Proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i provođeno od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Više informacija i dokumentacija vezana uz javni poziv je dostupna na ovoj poveznici, a priručnik pronađite u Pratećim dokumentima.