Izvor: Pixabay

Sudjelujte u edukacijskoj radionici o projektima u istraživanju, razvoju i inovacijama


Objavljeno: 09. 07. 2019. , Ažurirano: 09. 07. 2019.


U Zagrebu će 23. srpnja biti održana druga od pet planiranih edukacijskih radionica pod nazivom Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje.

Cilj je radionice upoznati predstavnike poslovnog sektora s procedurama i metodologijama za uspješnu pripremu i prijavu projekata usmjerenih na istraživanje, razvoj i inovacije, a koji bi bili (su)financirani iz EU fondova.

Svih pet radionica, od kojih je prva održana u Osijeku, a ostale će biti održane u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku, provode se u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (projekt INI). Svrha je stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za potporu i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj te podignuti svijest o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identifikaciju novih potencijala industrijskog rasta i stvaranja poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskoga gospodarstva.

Radionice će održati djelatnici Hrvatske gospodarske komore koji sudjeluju u provedbi projekta INI. Namjera je prenijeti stručna znanja i informacije potrebne za prijavu projekata financiranih iz fondova Europske unije, koji se odnose na istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija, a sve to radi jačanja kapaciteta poslovnog sektora u navedenim područjima.

 Radionica će se sastojati od pet modula:

  • Strateški i zakonodavni okvir potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Pravila državnih potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Definicije, značenje i usklađenost sa strateškim dokumentima i prihvatljive vrste troškova u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Administrativni i financijski aspekti natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Priprema projektnih prijava za natječaje u području istraživanja, razvoja i inovacija.

Edukacijska radionica održat će se u utorak, 23. srpnja, od 9 sati do 16 sati i 45 minuta, na lokaciji HUB365, Petračićeva 6, Zagreb.

Broj sudionika ograničen je na 30, od kojih najviše dvoje mogu biti zaposlenici istoga poslovnog subjekta. U nastavku je obrazac za prijavu, a prijava je moguća do 19. srpnja, odnosno dok se ne popune sva raspoloživa mjesta.

Program

Vrijeme Aktivnost
23.07.2019
09:00 - 09:30 Registracija sudionika
09:30 - 09:45 Pozdravni govor i predstavljanje radionice (Domagoj Topić)
09:45 - 10:15 Prezentacije: Strateški i zakonodavni okvir potpora vezanih za ulaganje u IRI (Tihana Kukavčić)
10:15 - 10:45 Prezentacije: Pravila državnih potpora vezanih za ulaganje u IRI (Kristijan Bošnjak)
10:45 - 11:15 Prezentacije: Definicije, značenje i usklađenost sa strateškim dokumentima i prihvatljive vrste troškova vezane za ulaganja u IRI (Tajana Marušić)
11:15 - 11:30 Pauza za kavu
11:30 - 12:30 Interaktivna radionica - Rješavanje zadataka preko mobilne aplikacije
12:30 - 13:30 Pauza za ručak, 60 min
13:30 - 14:00 Prezentacije: Administrativni i financijski aspekti natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u IRI (Tina Pahić)
14:00 - 14:30 Prezentacije: Priprema projektnih prijava za natječaje u području IRI (Mateja Čutura)
14:30 - 15:45 Interaktivna radionica: Rad u grupama - Case study - Logička matrica
15:45 - 16:45 Završna rasprava