Izvor: Pixabay

Sudjelujte na radionici o pripremi projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje


Objavljeno: 26. 09. 2019. , Ažurirano: 09. 10. 2019.


U Rijeci će u utorak, 15. listopada, biti održana treća od pet planiranih edukacijskih radionica Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje, od 9 sati i 30 minuta do 17 sati, u Hotelu Bonavia Plava Laguna,  na adresi Dolac 4. Registracija sudionika počinje u 9 sati.

Cilj je upoznati predstavnike poslovnog sektora s procedurama i metodologijama za uspješnu pripremu i prijavu projekata usmjerenih na istraživanje, razvoj i inovacije, a koji bi bili (su)financirani iz EU fondova.

Prve dvije radionice održane su u Osijeku i Zagrebu, a ostale će biti održane u Splitu i Dubrovniku. Organizacija radionica dio je provedbe Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (projekt INI). Svrha je stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za potporu i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj te podignuti svijest o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identifikaciju novih potencijala industrijskog rasta i stvaranja poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskoga gospodarstva.

Radionice će održati djelatnici Hrvatske gospodarske komore koji sudjeluju u provedbi projekta INI. Namjera je prenijeti stručna znanja i informacije potrebne za prijavu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koji se odnose na istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija, a sve radi jačanja kapaciteta poslovnog sektora u navedenim područjima.

Radionica će se sastojati od pet modula:

  • Strateški i zakonodavni okvir potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Pravila državnih potpora u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Definicije, značenje i usklađenost sa strateškim dokumentima i prihvatljive vrste troškova u vezi s ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Administrativni i financijski aspekti natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije
  • Priprema projektnih prijava za natječaje u području istraživanja, razvoja i inovacija.

Broj sudionika ograničen je na 30, od kojih najviše dvoje mogu biti zaposlenici istoga poslovnog subjekta. U nastavku je obrazac za prijavu, a prijava je moguća do 10. listopada, odnosno dok se ne popune sva raspoloživa mjesta.

Program

Vrijeme Aktivnost
15.10.2019
09:00 - 09:30 Registracija sudionika
09:30 - 09:45 Pozdravni govor i predstavljanje radionice
09:45 - 10:05 Prezentacija: Strateški i zakonodavni okvir potpora vezanih za ulaganje u IRI
10:05 - 10:25 Prezentacija: Pravila državnih potpora vezanih za ulaganje u IRI
10:25 - 10:45 Prezentacija: Definicije, značenje i usklađenost sa strateškim dokumentima i prihvatljive vrste troškova vezane za ulaganja u IRI
10:45 - 11:05 Prezentacija: Administrativni i financijski aspekti natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u IRI
11:05 - 11:30 Prezentacija: Priprema projektnih prijava za natječaje u području IRI
11:30 - 11:45 Pauza za kavu
11:45 - 12:30 Interaktivna radionica Rješavanje zadataka preko mobilne aplikacije
12:30 - 13:30 Pauza za ručak
13:30 - 15:00 Interaktivna radionica Rad u grupama Case study - Logička matrica
15:00 - 16:00 Detaljnije upute o prijavi projektnih prijedloga na natječaje u području istraživanja, razvoja i inovacija Prezentacija
16:00 - 17:00 Završna rasprava Pitanja i odgovori