Vrijeme održavanja: 02.11.2016.

Objavljeno: 26. 10. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Županijska komora Osijek, u suradnji s Hrvatskim društvom sudskih vještaka i procjenitelja, organizira stručno savjetovanje o procjeni vrijednosti nekretnina prihodovnom metodom, u srijedu 02. studenog u 14 sati  u Županijskoj komori Osijek, u Osijeku, Europske avenije 13. Trajanje savjetovanja je do 19 sati.

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) stupio je na snagu 25.07.2015. godine i njime se uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina. Uz Zakon donesena su i dva pravilnika: Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15) kojim su uređeni detalji u vezi podataka, metoda i oblika procjembenog elaborata i Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15, 122/15) kojim su uređena pitanja vezana uz uspostavu i upravljanje informacijskom aplikacijom za upravljanje podatcima – eNekretnine.

Zakonom se sustavno uređuju pitanja procjene vrijednosti nekretnina i njime će se doprinijeti pravnoj sigurnosti za investitore i vlasnike nekretnina, kao i ujednačenosti procjena vrijednosti nekretnina u sudskim postupcima i postupcima izvlaštenja.

Savjetovanjem će biti obuhvaćene sljedeće teme: uvod u prihodovnu metodu, ekonomski aspekti, regulatorni okvir, procjena parametara, metode te specifičnost određenih vrsta nekretnina.

Predavač: mr. Igor Kaluđer, dipl.oec. - stručnjak za procjenu nekretnina prihodovnom metodom, predavač na Visokoj školi za financije i pravo - Effectus učilište u Zagrebu.

Za sudjelovanje na stručnom savjetovanju ne plaća se kotizacija.

Informacije i upiti:

- Snježana Babić (tel.: 031/223-880, e-mail: sbabic@hgk.hr)

- Matej Špehar (tel: 031/223-822, e-mail: mspehar@hgk.hr)