Predavanje o energetskom pregledu velikim poduzećima u ŽK Osijek
Izvor: HGK ŽK Osijek

Stručno savjetovanje o energetskom pregledu velikih poduzeća


Objavljeno: 16. 09. 2016. , Ažurirano: 20. 09. 2016.


U ŽK Osijek je 15. rujna, u suradnji s tvrtkom Zaštitainspekt d.o.o. Osijek, održano je stručno savjetovanje o energetskim pregledima velikih poduzeća. Predavači na stručnom savjetovanju bili su stručnjaci tvrtke Zaštitainspekt d.o.o. i njihovi vanjski suradnici.

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15), velika poduzeća (trgovačka društva koja ispunjavanju barem dva od tri uvjeta: imaju ukupnu aktivu od najmanje 130 milijuna kuna, godišnji prihod od najmanje 260 milijuna kuna i/ili prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine) dužna su izraditi energetski pregled za velika poduzeća svake četiri godine. Energetski pregled uključuje i energetski pregled povezanih i ovisnih društava velikih poduzeća.

Energetski pregled bila je obveza velikih poduzeća od 5. prosinca 2015. godine, odnosno ako su pojedine radnje započeli do stupanja na snagu Pravilnika, dužni su provesti obvezu do 1. siječnja 2017. godine. Energetski pregled  mora sadržavati dovoljno podataka za davanje cjelovite slike o ukupnom energetskom učinku i pouzdane informacije o najznačajnijim prilikama za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Obvezi energetskog pregleda za velika poduzeća ne podliježu velika poduzeća koja su uvela neki od međunarodnih standarda za energetsku učinkovitost: ISO 50001:2011 - Energetski sustavi upravljanja,  HRN EN ISO 50001:2012 – Sustavi upravljanja energijom.

Želeći upoznati velike tvrtke s obvezama koje trebaju ispuniti, u suradnji s tvrtkom Zaštitainspekt organizirano je stručno savjetovanje  na kojem su polaznici upoznati sa sljedećim temama: zakonodavni okvir za provođenje energetskog pregleda, građevinska fizika zgrada, sustav grijanja, hlađenja, ventilacije i dr., sustav električne rasvjete, sustav elektromotornih pogona i energetska mjerenja, analiza transporta i tehnoekonomska analiza i ekonomski opravdane mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti.