Objavljeno: 16. 01. 2017. , Ažurirano: 16. 01. 2017.


Temeljem ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba, te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

S robom navedenom na ATA karnetu ne smije se ostvarivati nikakva komercijalna djelatnost (prodaja, iznajmljivanje).

ATA karnet se ne smije koristiti za privatne svrhe, već morate biti angažirani i pozvani (posjedovati neki oblik pozivnog pisma) gdje je jasno vidljivo da se po završetku toga što obavljate vraćate u matičnu zemlju.