Objavljeno: 14. 10. 2016. , Ažurirano: 19. 10. 2016.

Prvi dio Stanja u gospodarstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini prikazuje rezultate poslovanja ukupnoga gospodarstva Osječko-baranjske županije u 2015. godini, poput financijskih rezultata poslovanja prema statističkim izvještajima koji se predaju Financijskoj agenciji, stanja insolventnosti pravnih osoba te pokazatelja zaposlenosti i nezaposlenosti na području županije.

U drugom je dijelu sadržan pregled stanja u pojedinim zastupljenim djelatnostima gospodarstva, kako slijedi: poljoprivreda i prehrambena industrija, tekstilna industrija, prerada drva i drvenih proizvoda te proizvodnja namještaja, proizvodnja papira, papirnih proizvoda i tiskanje, metaloprerađivačka industrija i strojogradnja, kemijska industrija, industrija građevinskog materijala, građevinarstvo te podatci povezani s prometom, turizmom, trgovinom, poslovanjem nekretninama i IT industrijom.