Objavljeno: 24. 10. 2017. , Ažurirano: 25. 10. 2017.

U pripremi Informacije o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije  korišteni su službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Osijek, Financijske agencije i drugih službenih institucija, kao i materijali prikupljeni od strane stručnih službi koje su pripremale Informaciju.

Prvi dio Informacije prikazuje rezultate poslovanja cjelokupnog gospodarstva Osječko-baranjske županije, kao što su financijski rezultati poslovanja prema godišnjim statističkim izvještajima koji se predaju Financijskoj agenciji, stanje insolventnosti pravnih osoba, te pokazatelji zaposlenosti i nezaposlenosti na području Županije.

U drugom dijelu Informacije sadržan je pregled stanja u pojedinim djelatnostima gospodarstva zastupljenim u Županiji.

Stanje u gospodarstvu Osječko-baranjske županije, rujan 2017.