Mirjana Vučić i Marina Kralj Miliša
Izvor: HGK

Osnovna ideja osnivanja ove Zajednice je strukovno povezivanje pravnika radi promicanja interesa pravne struke i profesionalnog položaja pravnika koji rade u trgovačkim društvima.

Zajednica pravnika osnovana je i radi razmjena informacija i iskustava u radu pravnika koji rade u trgovačkim društvima i ostvarivanja suradnje s drugim organizacijama i institucijama.

Također, zadatak Zajednice pravnika je ostvarivanje mogućnosti dodatnog djelovanja na zakonodavnom području sudjelovanjem u kreiranju nacrta propisa kao i neposrednog praćenja pravne stečevine EU za potrebe članica.

Na osnivačkoj skupštini Zajednice pravnika članica HGK koja je održana 20. travnja 2016. za predsjednicu je imenovana Marina Kralj Miliša, mag.iur. (članica Uprave Končar - Elektroindustrija d.d.), njenom zamjenicom imenovana je Mirjana Vučić, mag.iur. (direktorica Sektora za internu reviziju Hrvatske elektroprivrede d.d.) te je poslovnim tajnikom Zajednice imenovana Andreja Čavlina, mag.iur.

Na osnivačkoj skupštini usvojen je Poslovnik o radu i Program rada za razdoblje od 2016. - 2019. godine.

Svojim djelovanjem tijekom 2019. i 2020. godine Zajednica pravnika prerasla je u čvršći oblik asocijacije pa sada djeluje kao Udruženja pravnika članica Hrvatske gospodarske komore

Svojim djelovanjem Udruženje potiče izvrsnost članstva kako bi unaprijedili trgovačko pravo i u praksi i u teoriji te potiče članove na sudjelovanje u međunarodnim programima i nudi dodatnu kvalitetu obavljanja pravnih poslova u trgovačkim društvima koja je iznad pojedinačnih individualnih rezultata.

Ovakvim načinom rada Udruženje teži tome da na jednome mjestu okupi praksu različitih specijalnosti odnosno pravnih područja koja bi se sustavno stvarala i ažurirala na temama od izuzetne važnosti za gospodarstvo i društvo, za čime postoji sve veća potreba.

U ožujku 2024. godine poslovnim tajnikom Udruženja pravnika imenovan je Damir Lončarević, dipl.iur.

Posebno ističemo vrijednost zajedničkog rada i aktivnosti članova Udruženja koji su svojim angažmanom osigurali promjenu zakonodavnog okvira u smislu dopune odredbe članka 42. a) Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 81/19) kojom je priznat status (identitet) korporativnih pravnika posjedovanjem službene iskaznice koju je ovlaštena izdavati Hrvatska gospodarska komora. 

Potičemo kolegice i kolege na aktivno sudjelovanje u radu Udruženja pravnika članica Hrvatske gospodarske komore. 

Pristupnicu za učlanjenje u Udruženje pravnika članica HGK možete ispuniti OVDJE.

Zahtjev za izdavanje službene iskaznice možete ispuniti OVDJE.