Izračun troškova arbitražnog postupka možete provjeriti na informacijsko-komunikacijskoj platformi Digitalna komora putem poveznice:

Kalkulator troškova

 

Odluka o troškovima u postupcima arbitraže (NN 142/2011, 37/2015, 109/2016 i 87/2018) - pročišćeni tekst Tajništva Stalnog arbitražnog sudišta 

The Decision on the Costs of Arbitration Proceedings (Official Gazette no. 142/2011, 37/2015, 109/2016 and 87/2018) - the consolidated text of the Secretariat of the Permanent Arbitation Court of the Croatian Chamber of Commerce

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 87/2018)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 28. rujna 2018. i stupila je na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 6. listopada 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 109/2016)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 25. studenoga 2016. i stupila je na snagu osmoga dana od dana objave.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 37/2015)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 1. travnja 2015. godine i stupila je na snagu osmoga dana od dana objave. 

Odluka o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 142/2011)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 9. prosinca 2011. i stupila je na snagu osmoga dana od dana objave. 

Posebne (niže) tarife troškova Sudišta

Platni nalog

U slučaju izdavanja platnog naloga u skladu s važećim Zagrebačkim pravilima, stranka plaća 50% iznosa predujma troškova arbitraže izračunatog prema parametrima iz tarifnog broj 2. do 6. članka 8. Odluka o troškovima u postupcima arbitraže (članak 8a Odluke).

Arbitražno rješavanje spora po zahtjevu vjerovnika u stečajnom postupku

Ako je nadležni sud po zahtjevu vjerovnika u stečajnom postupku donio rješenje kojim je odlučio da se rješavanje spora povjeri Sudištu, iznos troškova izračunat prema parametrima tarifnog broja 2. do 6. članka 8. Odluke o troškovima u postupcima arbitraže umanjuje se za 50% (članak 8. tar.br. 2. stavak 5. Odluke).

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela Sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 67/2017)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 12. srpnja 2017. i stupila je na snagu istog dana.