Vrijeme održavanja: 10.04.2019.

Predsjednik Sudišta Hrvoje Sikirić i počasni predsjednik Sudišta Mihajlo Dika sudjelovali li su kao govornici na konferenciji „Gospodarstvo – ključni čimbenik razvoja društva“ u organizaciji Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Sveučilišta u Mostaru, i uz suorganizaciju Foruma gospodarskih komora Jadransko-jonske makroregije, Foruma gradova Jadransko-jonske makroregije i Vanjskotrgovinke komore BiH.

Konferencija se održala 10. travnja u sklopu Gospodarskog sajma u Mostaru. Dika je predstavio arbitražu kao način rješavanja trgovačkih sporova i rad Sudišta, dok je Sikirić govorio o ugovaranju arbitraže i arbitražnim klauzulama.