Pravila

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 87/2018)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 28. rujna 2018. i stupila je na snagu osmog dana od dana objave odnosno 6. listopada 2018.

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela Sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 67/2017)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 12. srpnja 2017. i stupila je na snagu istog dana. 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN  broj 50/2017)

Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 50/2017)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 50/2017)

Odluka o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 142/11, 37/15, 109/16) - pročišćen tekst Tajništva Stalnog arbitražnog sudišta 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 109/2016)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama dana 4. studenoga 2016. i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 129/2015)

Zagreb Rules 2015 

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila) NN broj 129/2015

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačka pravila) - NN broj 78/2015

Ova Odluka objavljena je u Narodnim novinama dana 17. srpnja 2015. i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 37/2015)

Ova Odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna pristojba.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže objavljena je dana 1.4.2015. u Narodnim novinama broj 37/2015.
Odluka stupa na snagu dana 9. travnja 2015.

 

Contacts

  • Stalno arbitražno sudište pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudiste@hgk.hr Tel: +385 1 4848 622 Fax: +385 1 4848 625 Predsjednik: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić Tajnica: Andreja Čavlina
  • prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić President Tel: +385 1 484 8623 Email: sudiste@hgk.hr
  • Andreja Čavlina Permanent Arbitration Court Secretary Tel: +385 1 4848 623 Email: acavlina@hgk.hr
  • Damir Lončarević Senior Expert Advisor Tel: +385 1 456 1676 Email: dloncarevic@hgk.hr
  • Bojana Božac Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1549 Email: bbozac@hgk.hr
  • Jakov Tomljanović Tel: +385 1 456 1736 Email: jtomljanovic@hgk.hr