Organizacija Sudišta

 

Tijela Sudišta su predsjedništvo, predsjednik i tajnik Sudišta te arbitražni sudovi kad postupaju u sporovima pred Sudištem ili u vezi s njima.

Predsjedništvo Sudišta vodi opći nadzor nad radom Sudišta, brine se o pravilnoj primjeni pravilnika i drugih općih akata Sudišta, sudjeluje u odlučivanju o nadležnosti Sudišta, odlučuje o korištenju i raspoređivanju financijskih sredstava Sudišta, razmatra i odobrava godišnje izvještaje Sudišta i plan rada Sudišta za sljedeću godinu te obavlja druge poslove određene Pravilnikom i drugim aktima Sudišta.

Predsjednik Sudišta:

- dr.sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Potpredsjednici Sudišta:

- dr. sc. Marko Babić, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- dr. sc. Branimir Kos, pomoćnik Glavnog tajnika Hrvatske gospodarske komore

- dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članovi Sudišta:

 - dr. sc. Marko Babić, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- dr. sc. Branimir Kos, pomoćnik Glavnog tajnika Hrvatske gospodarske komore

- Marina Kralj Miliša, dipl.iur., član Uprave Končar - Elektroindustrija d.d. Zagreb

- dr.sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

- mr.sc. Tin Matić, odvjetnik iz Zagreba

- dr.sc. Petar Miladin, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- Željko Olujić, odvjetnik iz Zagreba

- dr.sc. Ante Perkušić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Predsjednik Sudišta predstavlja i zastupa Sudište, imenuje, arbitre i predsjednike arbitražnih vijeća u slučajevima predviđenima Pravilnikom o arbitraži, odlučuje o izuzeću arbitara, brine se o održavanju i razvijanju suradnje s drugim organizacijama čija je djelatnost od interesa za rad Sudišta te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta i odlukama predsjedništva.

Tajnik Sudišta priprema rad predsjedništva i predsjednika Sudišta i izvršava njihove odluke. Tajnik Sudišta poduzima administrativne radnje radi konstituiranja arbitražnog suda i pripremanja raspravljanja u određenoj stvari, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i drugih odluka arbitražnih sudova, rukovodi poslovima tajništva, priprema godišnji izvještaj o radu, godišnji financijski izvještaj i plan rada Sudišta za sljedeću godinu te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta.

Tajnik Sudišta je Andreja Čavlina, dipl.iur.

 

 

Contacts

  • Stalno arbitražno sudište pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudiste@hgk.hr Tel: +385 1 4848 622 Fax: +385 1 4848 625 Predsjednik: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić Tajnica: Andreja Čavlina
  • prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić President Tel: +385 1 484 8623 Email: sudiste@hgk.hr
  • Andreja Čavlina Permanent Arbitration Court Secretary Tel: +385 1 4848 623 Email: acavlina@hgk.hr
  • Damir Lončarević Senior Expert Advisor Tel: +385 1 456 1676 Email: dloncarevic@hgk.hr
  • Bojana Božac Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1549 Email: bbozac@hgk.hr
  • Jakov Tomljanović Tel: +385 1 456 1736 Email: jtomljanovic@hgk.hr