Arhiva pravila


Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine, br. 142/2011)

Pravilnik je stupio na snagu 17. prosinca 2011. godine. Stupanjem na snagu Pravilnika prestao je važiti raniji Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 150/2002 i 65/2004)".

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 142/2011)

Pravilnik se primjenjuje na arbitražne postupke u kojima je ugovor o arbitraži sklopljen nakon njegovog stupanja na snagu (nakon 17. prosinca 2011.).  Ako se stranke ne sporazume da se na postupke u tijeku primjenjuje Pravilnik, u tim postupcima primjenjuju se arbitražna pravila o kojima su se stranke prije sporazumjele.

Odluka o troškovima u postupcima arbitraže ("Narodne novine", br. 142/2011)

Odluka se primjenjuje na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu (17. prosinca 2011.) te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna pristojba.

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 150/2002).

Stupio na snagu 25. prosinca 2002.

Primjenjuje se na arbitražne postupke u kojima je ugovor o arbitraži sklopljen nakon 25. prosinca 2002.

Na arbitražne postupke u kojima je ugovor o arbitraži sklopljen prije 25. prosinca 2002. primjenjuju se:

  • u arbitražnim postupcima bez međunarodnog elementa, raniji Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 19/85, 1/89, 15/90, 69/91, 25/92, 53/96; pročišćeni tekst: "Narodne novine", br. 113/93);
  • u arbitražnim postupcima s međunarodnim elementom, Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim  elementom pred SIS-HGK ("Narodne novine", br. 25/92)

Odluka o troškovima u postupcima arbitraže i mirenja ("Narodne novine", br. 108/2003).

Primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon 8. srpnja 2003. te na sporove pokrenute prije 8. srpnja 2003. ako u njima još nije bila uplaćena upisna taksa.

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela Sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže i mirenja pred Stalnim izbranim sudištem i Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine, br. 108/2003)

Zakon o arbitraži ("Narodne novine", br. 88/2001)