Aktivnosti Zajednice

SASTANAK S MINISTROM PRAVOSUĐA

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sastao se 27. studenoga 2017. godine s predstavnicama Zajednice pravnika članica HGK.

Svrha je sastanaka bila predstaviti Zajednicu, upoznati ministra s poteškoćama s kojima se članovi Zajednice svakodnevno susreću, koje im otežavaju rad i opterećuju troškove poslovanja članica HGK (npr. radno vrijeme za ulazak pravnika zaposlenih u trgovačkim društvima u zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, način kontrole ulaska pravnika zaposlenih u trgovačkim društvima u sudove i sl.).  Ministar je upoznat i s problemom kod zastupanja, tj. da pravnici zaposleni u matičnom društvu ne mogu zastupati svoja povezana društva, a predstavljeni su mu i razlozi za uključivanje članova zajednice – trgovačkih društava u postupak elektroničke komunikacije sa sudovima odnosno mogućnost dodjeljivanja certificirane e-adrese članovima zajednice – trgovačkim društvima.

Tijekom sastanka provedena je i rasprava o mogućnosti priznavanja troškova zastupanja kada u sporovima trgovačko društvo zastupaju pravnici zaposleni u njima.

 

PISMO UPUĆENO MINISTRU PRAVOSUĐA

U nastavku donosimo pismo koje je Zajednica pravnika članica HGK, nakon održanog sastanka u Ministarstvu pravosuđa, poslala ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću. Na sastanku je navedeno nekoliko prijedloga za reguliranje položaja pravnika u gospodarstvu.

 

DOPUNA RADNOG VREMENA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU

Nakon pisma zajednice pravnika članica HGK upućenog ministru pravosuđa dopunjeno je radno vrijeme za primanje stranaka na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu tako da zemljišnoknjižni odjel imenovanog Suda prima pravnike zaposlene u trgovačkim društvima u isto radno vrijeme kao i odvjetnike, sudske vještake, geodete i javne bilježnike.

U odnosu na način identifikacije pri ulasku u zgradu suda i dalje je na snazi odredba članka 20., st. 2. Kućnog reda Općinskog građanskog suda:

"Sudski uposlenici, odvjetnici i sudski vještaci koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice te pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima, mogu ulaziti u sud bez prethodne sigurnosne provjere."

Vjerujemo da će i ova odredba Kućnog reda biti uskoro dopunjena.

Contacts

  • Stalno arbitražno sudište pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudiste@hgk.hr Tel: +385 1 4848 622 Tel 1: +385 1 4848 623 Fax: +385 1 4848 625 Predsjednik: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić Tajnica: Andreja Čavlina
  • Zajednica pravnika članica HGK Affiliation of Lawyers of CCE Members Tel: +385 1 4848 623 Email: zajednica.pravnika@hgk.hr
  • Marina Kralj Miliša Tel: +385 1 4848 623 Email: zajednica.pravnika@hgk.hr
  • Mirjana Vučić Tel: +385 1 4848 623 Email: zajednica.pravnika@hgk.hr
  • Andreja Čavlina Tel: +385 1 4848 623 Email: zajednica.pravnika@hgk.hr