Održana izborna elektronska sjednica Udruženja pravnika članica HGK, 29. ožujka 2024. 

Obavještavamo Vas da je dana 29. ožujka 2024. održana izborna elektronska sjednica Udruženja pravnika na kojoj je potvrđena Odluka o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i poslovnog tajnika Udruženja pravnika te je usvojen i program rada za razdoblje od travnja 2024. do travnja 2025. godine.

Poslovnim tajnikom Udruženja pravnima imenovan je gospodin Damir Lončarević, dipl.iur. na mandatno razdoblje od iduće četiri godine. 

Dokumente možete preuzeti ovdje: 

 

Webinar: "Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja"

Obavještavamo vas da  se u organizaciji Udruženja pravnika članica HGK putem platforme MS Teams dana 21. svibnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati održao webinar na temu "Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja". 

Predavanje je održala sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, gospođa dr. sc. Jelena Čuveljak. 

Na webinaru su predstavljeni najvažniji instrumenti osiguranja plaćanja, njihove prednosti i nedostaci te  pregled načina za naplatu potraživanja. 

 

Webinar “Novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave” 

U organizaciji Udruženja pravnika članica HGK održan je 22. siječnja 2021. webinar na temu “Novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave”. 

Predavanje je održao cijenjeni kolega dr. sc. Marko Bratković, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Webinar "Javna nabava u EU projektima" 

U organizaciji Udruženja pravnika članica HGK održan je 9. prosinca 2020. webinar na temu "Javne nabave u EU projektima".

Mr. sc. Danijela Ćenan, direktorica Centra za inovacije i EU projekte HGK te Nikolina Udovičić, voditeljica Odjela za praćenje i izvještavanje na EU projektima Centra za inovacije i EU projekte HGK održale su prezentaciju sljedećeg sadržaja:

- pragovi za pojedini postupak nabave za NOJN-ove

- pravila nabave na EU projektima za NOJN-ove i zabrana cijepanja nabava

- pravila nabava s obvezom javne objave (javno nadmetanje) u okviru EU projekata sufinanciranih iz OPKK

- pravila nabava s obvezom javne objave (javno nadmetanje) u okviru EU projekata sufinanciranih iz programa prekogranične suradnje 

 

KORISNIČKI PRIRUČNIK "e-Komunikacija" 

U svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske razvilo je uslugu e-Komunikacija koja obveznicima e-Komunikacije omogućava elektroničku komunikaciju sa trgovačkim i općinskim sudovima.

Korisnički priručnik sadrži upute o radu i tehničke preduvjete za korištenje sustava e-Komunikacija. 

 

IZMJENA I DOPUNA SUDSKOG POSLOVNIKA 

Obavještavamo cijenjene kolegice i kolege, članove Udruženja pravnika članica Hrvatske gospodarske komore da je na snazi Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 81/19) koja člankom 3, propisuje da se dosadašnji članak 42.a. stavak 2 mijenja i glasi;

(2) Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, javnobilježnički savjetnici, javnobilježnički vježbenici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore u pravilu mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka.

 

SLUŽBENE ISKAZNICE HGK

Obavještavamo Vas da je temeljem novog članka 42a Sudskog poslovnika Hrvatska gospodarska komora ovlaštena izdavati službene iskaznice pravnicima zaposlenim u članicama HGK.   

Sadržaj članka 42.a glasi; 

  • (1) Službenik pravosudne policije ili drugi ovlašteni službenik odnosno namještenik u sudu utvrđuju razloge dolaska i identitet stranaka i drugih osoba koje dolaze u sud. Službenik pravosudne policije ovlašten je poduzeti pregled osoba i njihovih stvari sukladno posebnim propisima.
  • (2) Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, javnobilježnički savjetnici, javnobilježnički vježbenici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka, ali su na zahtjev dužne pokazati službenu iskaznicu. 

SASTANAK S MINISTROM PRAVOSUĐA

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sastao se 27. studenoga 2017. godine s predstavnicama Udruženja pravnika članica HGK.

Svrha je sastanaka bila predstaviti Udruženje, upoznati ministra s poteškoćama s kojima se članovi Udruženja svakodnevno susreću, koje im otežavaju rad i opterećuju troškove poslovanja članica HGK (npr. radno vrijeme za ulazak pravnika zaposlenih u trgovačkim društvima u zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, način kontrole ulaska pravnika zaposlenih u trgovačkim društvima u sudove i sl.).  Ministar je upoznat i s problemom kod zastupanja, tj. da pravnici zaposleni u matičnom društvu ne mogu zastupati svoja povezana društva, a predstavljeni su mu i razlozi za uključivanje članova Udruženja – trgovačkih društava u postupak elektroničke komunikacije sa sudovima odnosno mogućnost dodjeljivanja certificirane e-adrese članovima Udruženja – trgovačkim društvima.

Tijekom sastanka provedena je i rasprava o mogućnosti priznavanja troškova zastupanja kada u sporovima trgovačko društvo zastupaju pravnici zaposleni u njima.