Elektronska sjednica Udruženja pravnika - 29.10.2021.

Obavještavamo cijenjene kolegice i kolege da je 29. listopada 2021. održana elektronska sjednica Udruženja pravnika članica HGK. 

Na sjednici je donesena nova Odluka o imenovanju članova Vijeća Udruženja pravnika te je usvojen Program rada Udruženja za razdoblje od studenog 2021. do prosinca 2022.

Materijale možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Odluka o imenovanju članova Vijeća Udruženja pravnika

Program rada (studeni 2021. - prosinac 2022.)

Zaspisnik sa elektronske sjednice održane 29.10.2021. 

 

Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - online radionica 15. 6. 2021. 

Odjel za obrazovanje Hrvatske gospodarske komore organizirao je besplatnu online radionicu Autorska i druga prava intelektualnog vlasništva u radnom odnosu.

Zamjenica predsjednice Udruženja pravnika članica HGK Mirjana Vučić poručila je kako Udruženje kontinuirano radi na napređenju pravne struke te da su im posebne važne edukacije kao što je ova danas jer je svim pravnicima zaposlenim u trgovačkim društvima važno na vrijeme biti upoznat sa svim promjenama u zakonodavstvu, a posebno u kontekstu usklađivanja s pravom Europske unije.

Predsjednik Udruge korporativnih pravnika Vinko Berković dodao je kako je ova tema posebno važna u kontekstu razvoja digitalnog društva jer ubrzava rješavanje potencijalnih sukoba i pokazuje svim sudionicima u kojem smjeru treba ići.

"U prijedlogu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima mijenja se paradigma pripadanja autorskih imovinskih prava za autorska djela stvorena u radnom odnosu uz istodobno poštovanje ugovornih sloboda. Drugim riječima, autorska prava će prema novom autorskopravnom zakonskom uređenju pripadati poslodavcu, a ne radniku kao što je bilo prije, osim ako nije drukčije ugovoreno između njega i radnika", pojasnila je predavačica Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o velikim promjena u radnim odnosima, a tome smo se priklonili zato što je većina država članica EU išla u tome smjeru. Osim toga, pojasnila je Matanovac Vučković, današnji način poslovanja traži da poslodavci mogu vrlo brzo i efikasno garantirati da sva prava koja su nastala u njihovom portfelju i pripadaju njima. Takvom se presumpcijom stvara pravna sigurnost i za poslodavca i njegove partnere, ali i za samog radnika jer je situacija jasna. "Novim će zakonom, vjerujem, situacija u gospodarskim odnosima biti bolja i jasnija, a u konačnici trebala bi i potaknuti samo gospodarstvo i ubrzati poslovne transakcije te osigurati pravnu sigurnost", poručila je Matanovac Vučković.

Novost je i to što se posebno uređuje pripadanje autorskih djela stvorenih u državnoj i javnoj službi te na sveučilištu što do sada nije bio slučaj. Dakle, državne i javne službe odnosno sveučilišta su ta koja upravljaju autorskim pravima radnika ako nije drugačije uređeno ugovorom.

Na edukaciji je rečeno kako uvijek ima i nekih specifičnih situacija, a u tim slučajevima uvijek je ugovor taj koji može drugačije odrediti odnosno definirati situaciju. "U nekim će se strukama vrlo vjerojatno tako određivati odnosi i upravo je zato i ostavljena i ta mogućnost", objasnila je Matanovac Vučković uzevši za primjer arhitekte koji već imaju svoju posebnu odredbu. U onim profesijama u kojima nema tako velikih ulaganja poslodavaca moguće je da novi zakon neće biti previše sklon autoru, ali zato je ostavljena mogućnost da se odnosi ugovore drugačije. Naime, kazala je Matanovac Vučković, uvijek postoji mogućnost da se pored redovite plaće ugovori i dodatna naknada, ovisno o komercijalnom uspjehu te intelektualne tvorevine. Dakle, tamo gdje poslodavci nisu ti koji najviše ulažu, ostavljen je prostor za isplatu dodatnih naknada koje se mogu isplaćivati bez ograničenja za one situacije gdje je postignut poseban komercijalan uspjeh koji je u nesrazmjeru s redovitom plaćom.

Hrvatska gospodarska komora (hgk.hr)

Snimku radionice možete pronaći ovdje.

 

Odluka o godišnjem iznosu naknade za izdavanje i korištenje službene iskaznice pravnika zaposlenih u članicama HGK (13. siječnja 2021.)

Odluku možete preuzeti ovdje.

Webinar: "Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja"

Obavještavamo vas da  se u organizaciji Udruženja pravnika članica HGK putem platforme MS Teams dana 21. svibnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati održao webinar na temu "Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja". 

Predavanje je održala sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, gospođa dr. sc. Jelena Čuveljak. 

Na webinaru su predstavljeni najvažniji instrumenti osiguranja plaćanja, njihove prednosti i nedostaci te  pregled načina za naplatu potraživanja. 

 Prezentaciju možete preuzeti ovdje.  

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u 2021. godini 

Upravno vijeće Pravosudne akademije je na 7. (elektroničkoj) sjednici održanoj od 15. – 22 . srpnja 2020. donijelo Odluku o sudjelovanju i visini troškova sudjelovanja na radionicama cjeloživotnog stručnog usavršavanja u Pravosudnoj akademiji.

Osim svojim redovnim ciljnim skupinama Pravosudna akademija omogućava vanjskim polaznicima pohađanje radionica iz Programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja.

Popis tema te informacije o načinu prijave možete pronaći ovdje.

  

Webinar “Novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave” 

U organizaciji Udruženja pravnika članica HGK održan je 22. siječnja 2021. webinar na temu “Novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave”. 

Predavanje je održao cijenjeni kolega dr. sc. Marko Bratković, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Sadržaj predavanja možete preuzeti ovdje.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.

 

Webinar "Javna nabava u EU projektima" 

U organizaciji Udruženja pravnika članica HGK održan je 9. prosinca 2020. webinar na temu "Javne nabave u EU projektima".

Mr. sc. Danijela Ćenan, direktorica Centra za inovacije i EU projekte HGK te Nikolina Udovičić, voditeljica Odjela za praćenje i izvještavanje na EU projektima Centra za inovacije i EU projekte HGK održale su prezentaciju sljedećeg sadržaja:

- pragovi za pojedini postupak nabave za NOJN-ove

- pravila nabave na EU projektima za NOJN-ove i zabrana cijepanja nabava

- pravila nabava s obvezom javne objave (javno nadmetanje) u okviru EU projekata sufinanciranih iz OPKK

- pravila nabava s obvezom javne objave (javno nadmetanje) u okviru EU projekata sufinanciranih iz programa prekogranične suradnje 

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.

 

Poštovane kolegice i kolege, 

U Ministarstvu pravosuđa i uprave u tijeku je projekt Potpora provedbi e-komunikacije u hrvatskom pravosuđu. U sklopu projekta pripremljena je online anketa o zadovoljstvu korisnika sustava e-komunikacije. Anketa će pomoći u prikupljanju informacija i analizi želja i potreba korisnika sustava, što će biti podloga za daljnja poboljšanja sustava. 

S obzirom da su pravne osobe obveznici e-komunikacije sukladno članku 11. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 70/2019) molimo vas da ispunite anketu koja se nalazi na poveznici.

Anketa će biti aktivna do 21. prosinca 2020.  

S poštovanjem,
Maja Mance, mag.iur.
Poslovni tajnik Udruženja pravnika članica HGK 

 

KORISNIČKI PRIRUČNIK "e-Komunikacija" 

U svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske razvilo je uslugu e-Komunikacija koja obveznicima e-Komunikacije omogućava elektroničku komunikaciju sa trgovačkim i općinskim sudovima.

Korisnički priručnik sadrži upute o radu i tehničke preduvjete za korištenje sustava e-Komunikacija. 

Na sljedećoj poveznici možete pronaći Korisnički priručnik "e-Komunikacija". 

OKRUGLI STOL "Digitalna komunikacija" - Vijećnica HGK, 26. lipnja 2020. 

U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je Okrugli stol pod nazivom “Digitalna komunikacija” na kojem se raspravljalo o izazovima digitalizacije u djelovanju korporativnih pravnika.

Marina Kralj Miliša, predsjednica Udruženja pravnika članica HGK i direktor pravnih poslova Končar - Elektroindustrija d.d. istaknula je da je razmjena iskustava ključna za rast i razvoj pravne struke. “Postoje različiti načini e-komunikacije sa sudovima i zemljišnim knjigama i zato danas razmjenjujemo iskustva kako bi to što više iskoristili. Samo tako ćemo ići naprijed kao struka”, naglasila je Kralj Miliša, dodavši kako su korporativni pravnici kroz Udruženje pravnika članica HGK napravili veliki iskorak i počeli “zabijati golove”.

Maja Mance, poslovna tajnica Udruženja pravnika članica HGK i stručna suradnica Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK, predstavila je uvjete upisa korporativnih pravnika u e-Registar pravnika koji se vodi pri HGK,  uvjete izdavanja i način korištenja službenih iskaznica te novi način sudjelovanja u radu Udruženja pravnika putem informacijsko-komunikacijske platforme Digitalna komora. “Svrha vođenja e-Registra pravnika je evidentiranje diplomiranih pravnika zaposlenih u članicama HGK, praćenje priljeva mladih kolega i kolegica zaposlenih u svojstvu pripravnika, te izdavanje službenih iskaznica. Izmjenom i dopunom Sudskog poslovnika (“Narodne novine” broj 81/19) članak 42 a stavak 1 - prepoznata je važna uloga i značaj rada korporativnih pravnika, pojasnila je Mance, dodavši kako je Općinski sud u Velikoj Gorici recentnom odlukom također uskladio svoje djelovanje sa izmijenjenim sudskim poslovnikom te je svojom dopunom Odluke o primanju stranaka u prijamnim odjelima (pisarnicama) i zemljišno knjižnom odjelu, uvrstio korporativne pravnike u razred sa kolegama odvjetnicima i javnim bilježnicima.”

Šimun Buzov, viši stručni suradnik Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK predstavio je prednosti korištenja nove informacijsko-komunikacijske platforme Digitalna komora. Pojasnio je prisutnima način i uvjete registracije profila na novoj platformi te je ukratko objasnio najvažnije detalje o korištenju osam usluga koje nudi Digitalna komora članicama HGK.

Denis Stanić iz Hrvatskog Telekoma d.d., predstavio je iskustva Hrvatskog Telekoma d.d. vezana uz pripremu i korištenje usluge e-Komunikacije s pravosudnim tijelima. “Zakonom o parničnom postupku propisana je obavezna e-Komunikacija između sudova i pravnih osoba, a taj prelazak na digitalni način komunikacije izazov je za brojne pravnike, no svi za njega moramo biti spremni jer je to neizbježna budućnost našeg rada”, poručio je Stanić. Naglasio je bitne uvjete za pristupanje usluzi e-Komunikacija, pa je tako između ostalog potrebno zadovoljiti tehničke uvjete poput e-vjerodajnice, potpisnog certifikata i upisa u interni registar Ministarstva pravosuđa. “Uvjete je moguće ostvariti putem AKD ili FINA-e, a elektronskim putem je dostupno i plaćanje sudskih pristojbi (servis “CorvusPaya”), zaključio je Stanić.

Nakon prezentacija pokrenuta je rasprava o prijedlozima i inicijativama za daljnju digitalizaciju usluga, kao što je podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišne knjige, e-katastra i jedinstvenog registra osoba.

Prezentacije govornika: 

E komunikacija priprema za aktivaciju - HT

Predstavljanje e-Registra i službenih iskaznica pravnika zaposlenih u članicama HGK

 

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI - DOPUNA ODLUKE O PRIMANJU STRANAKA (18. lipnja 2020.)

Obavještavamo članove Udruženja da je Općinski sud u Velikoj Gorici dana 18. lipnja 2020. donio Dopunu Odluke o primanju stranaka u prijamnim odjelima - pisarnicama i zemljišnoknjižnom odjelu.

Dopunu Odluke možete pronaći ovdje.

 IZBORNA ELEKTRONIČKA SJEDNICA (18. svibnja 2020.)

Obavještavamo cijenjene kolegice i kolege da je 18. svibnja 2020. održana izborna elektronička sjednica Udruženja pravnika članica HGK.

Na izbornoj sjednici donesena je odluka o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Vijeća Udruženja. Jednoglasno je usvojen Program rada Udruženja za razdoblje od svibnja do prosinca 2020., te Upute o načinu održavanja elektroničke sjednice.

Potvrđena je Lista članova Udruženja pravnika.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći;

Zapisnik sa izborne elektroničke sjednice održane 18. svibnja 2020.

Poslovnik o radu 

Program rada (svibanj-prosinac 2020)

Odluka o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Vijeća Udruženja pravnika 

Upute o načinu održavanja elektroničke sjednice

 

IZMJENA I DOPUNA SUDSKOG POSLOVNIKA 

Obavještavamo cijenjene kolegice i kolege, članove Udruženja pravnika članica Hrvatske gospodarske komore da je na snazi Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 81/19) koja člankom 3, propisuje da se dosadašnji članak 42.a. stavak 2 mijenja i glasi;

(2) Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, javnobilježnički savjetnici, javnobilježnički vježbenici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore u pravilu mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka.

Spomenutu izmjenu i dopunu Sudskog poslovnika možete pronaći na sljedećoj poveznici

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_81_1701.html

Zahtjev za izdavanje službene iskaznice možete preuzeti i u PDF formatu  ovdje.

 

PROGRAM RADA 

Program rada Udruženja pravnika za razdoblje od svibnja do prosinca 2020. možete preuzeti ovdje. 

 

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU 

Na prvoj elektronskoj sjednici Udruženja pravnika članica HGK održanoj dana 8. travnja 2020. uvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Udruženja pravnika koji možete preuzeti ovdje. 

Zapisnik sa elektronske sjednice održane 8. travnja 2020. 

 

SLUŽBENE ISKAZNICE HGK

Obavještavamo Vas da je temeljem novog članka 42a Sudskog poslovnika Hrvatska gospodarska komora ovlaštena izdavati službene iskaznice pravnicima zaposlenim u članicama HGK.   

Sadržaj članka 42.a glasi; 

  • (1) Službenik pravosudne policije ili drugi ovlašteni službenik odnosno namještenik u sudu utvrđuju razloge dolaska i identitet stranaka i drugih osoba koje dolaze u sud. Službenik pravosudne policije ovlašten je poduzeti pregled osoba i njihovih stvari sukladno posebnim propisima.
  • (2) Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, javnobilježnički savjetnici, javnobilježnički vježbenici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka, ali su na zahtjev dužne pokazati službenu iskaznicu. 

Pozivamo sve članove Udruženja pravnika zaposlenih u članicama HGK da nam dostave fotografiju u zadanoj rezoluciju (navedenoj na obrascu) i ispune niže zadani online obrazac potreban za izdavanje službene iskaznice.

Zahtjev za izdavanje službene iskaznice možete preuzeti i u PDF formatu  ovdje.

Obrazac za dostavu podataka o pravnicima zaposlenim u članicama HGK

 

SJEDNICA UDRUŽENJA PRAVNIKA ČLANICA HGK

3. prosinca 2019. održana je sjednica Udruženja pravnika članica HGK. Na sjednici je predsjednica Udruženja izvijestila o aktivnostima Udruženja u prethodnom razdoblju te o planovima aktivnosti u 2020. godini. Za novu tajnicu Udruženja izabrana je Maja Mance, mag.iur., stručna suradnica u Stalnom arbitražnom sudištu.

SASTANAK S MINISTROM PRAVOSUĐA

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sastao se 27. studenoga 2017. godine s predstavnicama Udruženja pravnika članica HGK.

Svrha je sastanaka bila predstaviti Udruženje, upoznati ministra s poteškoćama s kojima se članovi Udruženja svakodnevno susreću, koje im otežavaju rad i opterećuju troškove poslovanja članica HGK (npr. radno vrijeme za ulazak pravnika zaposlenih u trgovačkim društvima u zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, način kontrole ulaska pravnika zaposlenih u trgovačkim društvima u sudove i sl.).  Ministar je upoznat i s problemom kod zastupanja, tj. da pravnici zaposleni u matičnom društvu ne mogu zastupati svoja povezana društva, a predstavljeni su mu i razlozi za uključivanje članova Udruženja – trgovačkih društava u postupak elektroničke komunikacije sa sudovima odnosno mogućnost dodjeljivanja certificirane e-adrese članovima Udruženja – trgovačkim društvima.

Tijekom sastanka provedena je i rasprava o mogućnosti priznavanja troškova zastupanja kada u sporovima trgovačko društvo zastupaju pravnici zaposleni u njima.

 

PISMO UPUĆENO MINISTRU PRAVOSUĐA

U nastavku donosimo pismo koje je Udruženje pravnika članica HGK, nakon održanog sastanka u Ministarstvu pravosuđa, poslalo ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću. Na sastanku je navedeno nekoliko prijedloga za reguliranje položaja pravnika u gospodarstvu.

 

DOPUNA RADNOG VREMENA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU

Nakon pisma Udruženja pravnika članica HGK upućenog ministru pravosuđa dopunjeno je radno vrijeme za primanje stranaka na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu tako da zemljišnoknjižni odjel imenovanog Suda prima pravnike zaposlene u trgovačkim društvima u isto radno vrijeme kao i odvjetnike, sudske vještake, geodete i javne bilježnike.

U odnosu na način identifikacije pri ulasku u zgradu suda i dalje je na snazi odredba članka 20., st. 2. Kućnog reda Općinskog građanskog suda:

"Sudski uposlenici, odvjetnici i sudski vještaci koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice te pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima, mogu ulaziti u sud bez prethodne sigurnosne provjere."

Vjerujemo da će i ova odredba Kućnog reda biti uskoro dopunjena.