Vrijeme održavanja: 06.12.2018. - 07.12.2018.

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sa zadovoljstvom vas poziva na međunarodno savjetovanje 26. Hrvatski arbitražni dani koje će se održati 6. i 7. prosinca u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, na adresi Rooseveltov trg 2.

Savjetovanje će otvoriti pozvani govornik Pierre Tercier, počasni predsjednik Međunarodnoga arbitražnog sudišta Međunarodne trgovačke komore, a glavna će tema biti budućnost mlade generacije u međunarodnoj arbitraži.

Inače, ovogodišnje savjetovanje imat će pet tema:

  • Arbitraža – Izabrana pitanja
  • Rješavanje sporova u složenim inženjerskim i građevinskim projektima
  • Budućnost investicijskih arbitraža
  • Modernizacija arbitražnog zakonodavstva
  • Stari i novi izazovi u arbitraži

Na savjetovanju ćemo predstaviti i jubilarni 25. broj godišnjaka Croatian Arbitration Yearbook, a savjetovanje će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku, uz osiguran simultani prijevod.

Radujemo se ponovnom susretu na 26. Hrvatskim arbitražnim danima!

 U pratećim dokumentima možete pronaći: 

- Pozivno pismo predsjednika Organizacijskog odbora 26. Hrvatskih arbitražnih dana 

- Program konferencije

Molimo, kotizaciju uplatite na: Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb, OIB: 85167032587

Iznos: 1.900,00 kn po osobi

IBAN: HR1423400091100241295

Opis plaćanja: 26. HAD

Model: HR00

Poziv na broj odobrenja: 2493730-26-2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

On behalf of the Permanent Court of Arbitration attached to the Croatian Chamber of Economy (PAC CCE), it is with great pleasure that we invite you to the International Conference, 26th Croatian Arbitration Days (CAD) which shall be held on 6th and 7th December 2018, on the premises of the Croatian Chamber of Economy in Zagreb, Rooseveltov trg 2.

The Conference will be opened with a keynote speech entitled “The future of the young generation in international arbitration” delivered by Professor Dr. Pierre Tercier, Honorary Chairman, ICC International Court of Arbitration.

The Conference will be devoted to five topics:

  • Arbitration – Selected issues
  • Resolution of disputes in complex engineering and construction projects
  • Future of investment arbitrators
  • Modernisation of arbitration laws
  • Old and new challenges for arbitration

There will also be an official launch of the jubilee 25th Volume of the Croatian Arbitration Yearbook at the Conference.

The language of the Conference shall be Croatian and English with simultaneous translation.

We look forward to seeing you at the 26th Jubilee Croatian Arbitration Days.

Please find enclosed documents:

Invitation letter

- Conference programme

Please, pay the registration fee (per person) on these data: Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb, OIB: 85167032587

Fee: 250 EUR per person

IBAN: HR1423400091100241295

Payement description: 26. HAD

Model: HR00

Call number: 2493730-26-2018