Snažan rast izvoza na početku godine

Pixabay
Nakon dobrih izvoznih rezultata u siječnju, i veljača je obilježena snažnim rastom vrijednosti izvoza na godišnjoj razini.

Stoga je u prva dva mjeseca ostvarena visoka stopa rasta izvoza od 20,6% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Najveći rast izvoza zabilježen je kod proizvoda farmaceutske industrije, električne energije, ostalih prijevoznih sredstava, među kojima najveći dio čine brodovi, naftnih derivata te kod proizvoda primarnih djelatnosti. Pritom treba izdvojiti proizvodnju ostalih prijevoznih sredstava koja je u prošloj godini obilježena negativnim trendovima te naftnu industriju koja pod znatnim utjecajem oporavka globalne cijene sirove nafte bilježi snažan rast proizvodnje i izvoza. Kretanje globalnih cijena početkom ove godine potpomaže dobre trendove u kretanju izvoza. Naime, raspoloživi indeksi uvoznih cijena industrijskih proizvoda za eurozonu za prva dva mjeseca pokazuju rast kod proizvoda rudarstva i vađenja od čak 46%, ali su i prosječne cijene uvezenih industrijskih proizvoda povećane za 3,3%. Unutar toga je prosječna cijena uvezene sirove nafte bila čak 78% viša nego u istom razdoblju 2016. godine, a prosječna cijena uvezenih naftnih derivata 46,2% viša. To potvrđuje činjenicu da su izvozne cijene naftnih derivata znatno utjecale na vrijednost njihovog izvoza, a time i na vrijednost ukupnog izvoza Hrvatske u prva dva mjeseca. Kod pojedinih proizvoda je ipak zabilježen pad vrijednosti izvoza, pri čemu su se najviše isticali gotovi metalni proizvodi čiji je izvoz u 2016. godini zabilježio snažan rast. U prva dva mjeseca znatno je povećana i vrijednost uvoza, za 10,7%, na što je najviše utjecao rast uvoza u djelatnosti rudarstva i vađenja. Također, najviše je povećana vrijednost uvoza električne energije i naftnih derivata te se može ustvrditi da su energenti početkom ove godine snažno utjecali na kretanje vrijednosti uvoza. Kako je rast izvoza bio osjetno veći od rasta uvoza, u prva je dva mjeseca zabilježeno smanjenje robnog deficita na godišnjoj razini za 4,6%.