Odjel za upravljanje kvalitetom


Djelatnost Odjela za upravljanje kvalitetom je unapređivanje kvalitete u gospodarstvu kroz:

- dodjelu znakova  “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”.

Pravo obilježavanja ovim znakovima imaju proizvodi i usluge, koji su zadovoljili visoke zahtjeve kvalitete u razvoju, proizvodnji i pružanju usluga. Odjel organizira i nadzire sustav obilježavanja znakovima.

- edukacijske aktivnosti  u okviru Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom sa ciljem održavanja nivoa informiranosti članica, predstavnika ŽK i Sektora HGK tijekom procesa prilagodbe i pristupanja RH u EU, u području sigurnosti hrane.

Program je namijenjen svim gospodarskim subjektima u poslovanju s hranom na koje se odnose uvjeti propisani Uredbom (EZ) br. 178/2002 ( Zakonom o hrani), kao i svim drugim zainteresiranim stranama koje sudjeljuju u provođenju istog zakonodavnog okvira. Edukacijske aktivnosti se realiziraju,provođenjem besplatnih seminara, predavanja i radionica, koje su temama direktno vezane uz uspostavu, provođenje i održavanje mjera higijene hrane, sustava sigurnosti hrane temeljenog na HACCP načelima i procjeni učinkovitosti uspostavljenih sustava.

- tribinu ISO FORUM CROATICUM, koja se održava već dvadeset godina i na kojoj se okupljaju hrvatski stručnjaci iz područja kvalitete kao predavači i raspravljači o aktualnim temama u području kvalitete. Tribinu zajedno suorganiziraju Hrvatska gospodarska komora, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Udruga hrvatski laboratoriji – CROLAB.

Aktivnim djelovanjem u normizacijskim i akreditacijskim tijelima i odborima Odjel raspolaže s bazom podataka, kojom omogućava brzu i jednostavnu informaciju o institucijama, normizacijskim dokumentima i tehničkom zakonodavstvu, te povezivanje s institucijama, koje su nadležne za rješavanje pitanja s područja normizacije, akreditacije i certifikacije.