Vrijeme održavanja: 19.02.2018.

Objavljeno: 01. 02. 2018. , Ažurirano: 23. 02. 2018.

Pozivamo vas na 145. tribinu ISO FORUM CROATICUM koja će se održati 19. veljače, u 13 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Cilj je ove tribine upoznati sve zainteresirane s normom (tehničkom specifikacijom) ISO/TS 9002 Sustavi upravljanja kvalitetom – smjernice za primjenu ISO 9001:2015, koju je ISO organizacija preko TC 176 razvila i objavila 2016. godine. Budući da se približava kraj prijelaznog razdoblja za prilagodbu na novu reviziju norme ISO 9001:2015, preporuka je da se za pomoć koristi upravo ISO/TS 9002:2016.

Na ovoj će tribini ISO FORUM CROATICUM Krešimir Buntak predstaviti formu i sadržaj norme ISO/TS 9002:2016 radi prepoznavanja mogućih prednosti korištenja te norme i dobru praksu u procesu prelaska i prilagodbe zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Održanu prezentaciju možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.