Vrijeme održavanja: 13.10.2017.

Objavljeno: 13. 10. 2017. , Ažurirano: 18. 10. 2017.

Odjel za upravljanje kvalitetom HGK organizirao je tribinu ISO forum croaticum Kako razviti strategiju izvrsnosti 13. listopada u vijećnici HGK. Cilj je tribine bio upoznati gospodarske subjekte, tijela državne uprave, javne uprave te sve zainteresirane strane o metodama i dobroj praksi u razvijanju i prilagođavanju razvojnih strategija u poslovnom okružju kako bi rezultirale boljim poslovnim rezultatima u praksi.

Predavanje je održao izvršni direktor Juran Globala Joseph A. DeFeo, vodeći svjetski autoritet za implementaciju strategije poslovanja i upravljanje promjenama. U svom 90-minutnom predavanju i diskusiji s polaznicima definirao je strateški plan kao vodič za rast tvrtke temeljen na njenoj viziji. Naglasio je kako je strateško planiranje proces kojim se definira dugoročni smjer tvrtke i sredstva koja će osigurati kako bi se odabrani smjer mogao slijediti. Ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata primjenom strategije izvrsnosti dugoročno je ulaganje u unapređivanje poslovnih procesa koji će pridonijeti ostvarivanju neposredne financijske koristi, a strategija izvrsnosti je izbor i razvoj najboljeg mogućeg načina poslovanja radi zadovoljstva kupaca i postizanja dobrih poslovnih rezultata. Sve akcije koje se poduzimaju trebaju biti u skladu s misijom i vizijom, a strateški plan treba osigurati usklađenost od vrha do dna lanca odgovornosti u kompaniji.

Tijekom predavanja posebno je istaknuto nekoliko savjeta koji mogu pomoći u formiranju dobrog strateškoga plana. Plan treba biti jednostavan te uključivati suradnju i uključenost zaposlenika kako bi bio dobar i razumljiv svima. Također, plan treba biti realističan, uključivati važne ciljeve, tj. rezultate koje želimo postići i koje lako možemo pratiti i mjeriti.

DeFeo je naveo i uobičajene razloge zašto strateški planovi ne uspijevaju: posjedovanje plana koji je sam sebi svrha, nedostatak usmjerenosti na rezultate, nevoljkost provedbe promjena, ignoriranje tržišta i činjenica, nedostatak odgovornosti, nedostatak realnih ciljeva ili nedostatak usmjerenosti i resursa.

Zaključno, svaka organizacija mora donijeti svoj strateški plan te ne postoji univerzalni plan koji se može slijediti, a ključ uspjeha je suradnja i komunikacija, praćenje izvršenja plana te je nužna prilagodba i fleksibilnost u provedbi strateškoga plana.