Zajednica nakladnika i knjižara


Zajednica nakladnika i knjižara (ZNK) dobrovoljno je udruženje članica HGK koja je osnovana 1996. godine.

Članice ZNK su trgovačka društva, članice HGK koje su registrirane za djelatnost izdavanja knjiga, distribuciju i prodaju knjiga do krajnjeg korisnika, ostale pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registriranu samostalnu djelatnost ili obrt te koje svojom djelatnošću unapređuju nakladničku ili knjižarsku djelatnost ili se njome bave u okviru svoje djelatnosti, a članice su HGK.

ZNK radi na konkretnim projektima sa svojim članicama, na javnom zagovaranju, lobiranju kod institucija te drugim aktivnostima u području od interesa za sektor knjige i nakladništva. ZNK se pozicionira kao sugovornik i sudionik u kulturi, znanosti i gospodarstvu te sudjeluje u svim ključnim procesima pri regulaciji legislative i donošenju odluka o potporama sektoru.

Osnovna je svrha ZNK zaštita položaja knjige, potpora članicama – nakladnicima i knjižarima, promicanje hrvatske literature i hrvatskih autora u inozemstvu.

Ciljevi ZNK su:

 • organiziranje nakladnika i knjižara, kao preduvjet za opstanak i daljnji razvoj nakladništva i knjižarstva kao kreativne industrije, u grupacijama podijeljenima po segmentima (znanstvena i stručna knjiga, dječja knjiga, udžbenici, knjižari)
 • pomoć nakladnicima i knjižarima zastupanjem pred državnim institucijama, odnosi s javnošću, promicanje hrvatskih autora, pregled produkcije, bolji položaj knjige u medijima, zagovaranje širenja kulture čitanja
 • lobiranje za promjene i donošenje učinkovitih javnih politika za opstanak, rast i razvoj sektora, kod svi relevantnih institucija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međudržavnoj razini.

Podciljevi:

 • osigurati zaštitu statusa knjige suradnjom pri izradi zakonske regulative koja se odnosi na bilo koji segment povezan s knjigom
 • osigurati daljnji rad nakladnika i knjižara
 • osigurati mogućnost plasmana i prodaje knjige (uspostavljanje knjižara po održivom modelu)
 • formulirati politiku rabata na cehovskoj razini
 • u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom kulture i drugim državnim tijelima raditi na osiguranju i povećanju potpora znanstvenoj knjizi
 • raditi na vidljivosti segmenta izdavaštva i knjižarstva
 • raditi na osvještavanju javnosti, i stručne i šire, o hrvatskoj knjiškoj produkciji
 • razvijati odnose s medijima radi bolje prezentacije informacija o knjizi u medijima
 • na godišnjoj osnovi redovito pripremati pregled tekuće produkcije, poticati prijevode na strane jezike i plasirati hrvatsku knjigu na sajmovima
 • provesti istraživanje o čitanosti i dostupnosti literature u zemlji radi korištenja informacija za bolju promociju u stručnoj i široj javnosti
 • osmisliti prijedlog za promjenu porezne politike koja regulira porez na donacije knjiga i publikacija te omogućuje rješenje pitanja starih naklada
 • surađivati međusektorski i međuinstitucionalno sa svim ključnim sudionicima na poboljšanju stanja knjiškog sektora
 • poticati i suorganizirati projekte i akcije kojima se pridonosi ostvarenju glavnog cilja
 • surađujući s drugim udrugama, institucijama te državnim tijelima redovito raditi na istraživanju čitanosti i kupnji knjiga, pratiti produkciju, osigurati kvalitetan monitoring kao temelj za odlučivanje i izradu planova i strategija.

Teme od interesa:

 • Prodaja i distribucija knjiga
 • Pregled produkcije na godišnjoj razini
 • Bespovratne potpore izdavačima
 • Gospodarske potpore izdavačima
 • Politika otkupa
 • Porezna politika, poštarina, carina i internetska prodaja knjiga
 • Loš status knjige u medijima
 • Promicanje autora – registar autora
 • Praćenje tržišta
 • Intelektualno vlasništvo
 • Politika prevođenja – strani autori i domaći autori na stranim jezicima

 Predsjednik Zajednice: Slavko Kozina, Naša djeca d.o.o.

Zamjenica predsjednika: Ivana Ljevak Lebeda, Naklada Ljevak d.o.o.

Poslovni tajnik: Igor Brkić