Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala


Zajednica je osnovana 2001. godine.

Predsjednik Zajednice je prof. dr. sc. Marko Kolaković, Bordero d.o.o. Zagreb i redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Izabran na 4. izbornoj sjednici održanoj 14. studenog  2019. g.)

Zamjenik predsjednika je dr. sc. Mario Weber, Lamaro digital d.o.o. Zagreb (Izabran na 4. izbornoj sjednici održanoj 14. studenog 2019.g.)

Poslovni tajnik Zajedince je prof. dr. sc. Petar Mišević, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore i voditelj Odjela za obrazovanje, kvalitetu i informacijsku sigurnost. (imenovan na 4. izbornoj sjednici održanoj 14. studenog 2019.g.)


Članice Zajednice su  sva trgovačka društva, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj i  članice su Hrvatske gospodarske komore, a u okviru svoje djelatnosti unapređuju područje intelektualnog kapitala.

Ekonomski smisao

Za novu ekonomiju 21. stoljeća intelektualni kapital je ono što je kao ključni ekonomski razvojni faktor za tisućljetnu agrarnu epohu bila zemlja, a za industrijsku epohu financijski kapital i manualni rad.
U upravljanju intelektualnim kapitalom i upravljanju znanjem mnoge tvrtke danas vide mogući odgovor na suvremenu poslovnu realnost.

Vizija

Doprinijeti konkurentnoj sposobnosti hrvatskog gospodarstva u 21. stoljeću na bazi razvoja hrvatskog modela mjerenja, upravljanja i kapitaliziranja postojećeg intelektualnog kapitala pojedinca, tvtki i nacionalne ekonomije.

Zadaća

Individualna iskustva iz prošlosti i viziju budućnosti pretvoriti u kolektivno znanje i konkretno djelovanje koje će doprinositi stvaranju vrijednosti u sadašnjosti.

Ciljevi

  • stvaranje i širenje svijesti o značaju IK za uspješno poslovanje na mikro i makro razini, prenošenje teoretskih spoznaja u poslovnu praksu stvaranje tržišta znanja uvođenje mjernog sustava za kontrolu učinkovitosti poslovanja
  • poticanje pozitivnih promjena u gospodarstvu na temelju primjera tvrki članica
  • objedinjavanje iskustva tvrtki na području IK u studiju koja bi drugima dala smjernice
  • povezivanje fakulteta s gospodarstvom u svrhu intenzivnije suradnje
  • kreiranje informacijske baze znanja - iskustva, spoznaje, savjeti