OBAVIJEST - Plaćanje za kupovinu tiskanica i ovjeru ATA karneta može se izvršiti isključivo putem uplate na IBAN HGK.

  • IBAN HR1423400091100241295
  • poziv na broj odobrenja: 05 3040208-833
  • opis plaćanja: ATA karnet
  • primatelj: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

Potvrdu o uplati pristojbe za kupovinu tiskanica ili ovjeru ATA karneta potrebno predočiti prilikom osobnog dolaska.

Što je ATA karnet?

Upute za predaju zahtjeva za izdavanjem ATA karneta

Kontakti za ovjeru ATA karneta

Cijena ATA karneta

ATA karnet - potrebna dokumentacija

Kako koristiti ATA karnet na putu

ATA karnet - upozorenja

ATA karnet - novosti

Države članice ATA lanca  

 

Snimio: ICC.