Vrijeme održavanja: 28.10.2020. - 30.10.2020.

Objavljeno: 20. 10. 2020. , Ažurirano: 20. 10. 2020.

Sveučilište u Trstu i Hrvatska gospodarska komora pozivaju vas na međunarodni Inovacijski samit (International Innovation Summit), u okviru projekta InnovaMare, koji će se održati online 28., 29. i 30. listopada putem platforme ZOOM u organizaciji Sveučilišta u Trstu u Italiji, koji je ujedno i partner na projektu..

Projekt InnovaMare osmišljen je kako bi se razvio i uspostavio model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe praćenja, kontrole i nadzora onečišćenja u Jadranskom moru. Jedan od glavnih izazova projekta InnovaMare je povećanje učinkovitosti inovacijskih aktivnosti u relevantnim područjima plave ekonomije - povećanjem prijenosa znanja unutar područja suradnje.

Međunarodni inovacijski samit čine tri tehnička webinara i tri "popularna" webinara. Tri glavne teme su:

  1. podvodna robotika i senzori;
  2. zagađenje mora;
  3. inovacijski ekosustavi.

Tri su tehnička webinara (Tech Meeting) usredotočena na teme podvodnih robota i senzora, onečišćenja mora i ekosustava inovacija, dok je fokus triju "popularnih" webinara (Pop Meeting) na temama o zdravlju mora i planeta, klimatskim promjenama i onečišćenju

Raspored i satnica webinara kao i link za prijavu dostupni su na poveznici https://www2.units.it/innovamare/.

Na 6 webinara, 3 top teme, 6 podtema i 2 x 50 minuta govorit će svjetski stručnjaci, astronauti, poduzetnici, sveučilišni nastavnici i znanstvenici. Uz ostalie goste predavače, sudjelovat će i četvero predavača iz Hrvatske i to stručnjak za podvodnu robotiku Nikola Mišković, profesor sa FER-a, stručnjak u području inovacijskog ekosustava Emir Džanić iz Funifiera iz Zagreba, stručnjak za područje očuvanja i zaštite obale i mora Vjeran Piršić iz Udruge Eko Kvarner i Ivona Cetinić, hrvatska znanstvenica u NASA-i koja se bavi proučavanjem i zaštitom oceana. 

Sudjelovanje je besplatno i moguće se prijaviti na više webinara, putem poveznice https://www2.units.it/innovamare/. Radni jezik je engleski. Dodatne informacije i upute za povezivanje na platformu Zoom prijavljenima će biti dostavljene pravovremeno.

Za sva dodatna pitanja o organizaciji online Inovacijskog samita možete se obratiti na e-mail adresu: innovamare@hgk.hr ili na telefon: 01/ 207 - 8020. 

 


University of Trieste and Croatian Chamber of Economy invites you to an online International Innovation Summit, an event of the InnovaMare project, which will take place online on October 28th, 29th and 30th through the ZOOM platform organized by the University of Trieste in Italy, who is also a partner in the project..

Project InnovaMare will jointly develop and establish an innovation ecosystem model in the area of underwater robotics and sensors for purposes of monitoring and surveillance sector with a mission-oriented on the sustainability of the Adriatic Sea.

One of the main challenges of the InnovaMare project is to increase the efficiency of innovation activities in the relevant areas of the blue economy - by increasing the transfer of knowledge within the area of cooperation.

The International Innovation Summit consists of 3 "technical" webinars and 3 "popular" webinars. The three leading topics are:

  1. Underwater robotics and sensors;
  2. Sea pollution;
  3. Innovative ecosystems.

It is organized in 6 webinars in 2 categories:

  • three technical webinars (Tech Meeting), focused on the themes of underwater robots and sensors, sea pollution and innovation ecosystems
  • three popular webinars (Pop Meeting), focused on sea and planet health, climate change and pollution

Schedule is availble in this link as well as registration for participation, https://www2.units.it/innovamare/.

It will be an event with 6 webinars, 3 top topics, 6 subtopics, 2x50 minutes with top speakers - world experts, astronauts, entrepreneurs, academics, scientists. Among other guest lecturers, four lecturers from Croatia will participate and give their contribution to the discussion, namely prof. dr. sc. Nikola Mišković from FER, expert in underwater robotics, dr. sc. Emir Džanić from Funifier from Zagreb, expert in the field of innovation ecosystem, Vjeran Piršić from the Eco Kvarner Association, expert in the field of conservation and protection of the coast and sea and dr. sc. Ivona Cetinić, Croatian scientist at NASA who studies and protects the ocean.

Participation is free and it is possible to sign up for more webinars, the working language is English. Please register direcly using this website https://www2.units.it/innovamare/. Additional information along with instructions for connecting to the zoom platform will be provided at a later date.

For all additional questions about the organization of the online International Innovation Summit, you can contact us via e-mail address: innovamare@hgk.hr or by phone: +385 1 207 8020.